Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Verhuisgeneigdheid ondanks crisis groot

25 05 2012 Twitter Facebook Email More

Verhuisgeneigdheid ondanks crisis groot

Voor inwoners uit de regio’s Noord-Limburg en Weert speelt de crisis niet direct een rol in de overweging wel of niet te verhuizen. Ook is er nog wel degelijk vertrouwen in de woningmarkt en zijn vooral huurwoningen in trek. Dit blijkt uit een onderzoek van woningcorporatie Wonen Limburg.

Zo’n 750 panelleden deden via het bewonerspanel van Wonen Limburg (regio Weert en Noord-Limburg) mee aan een onderzoek over hoe de crisis hen geraakt heeft, met name in relatie tot woonkeuzes. Hoeveel vertrouwen hebben mensen op dit moment in de woningmarkt? Heeft de crisis invloed op hun verhuisgedrag? Willen mensen überhaupt verhuizen?

Minder te besteden
Ongeveer twee derde van de respondenten heeft het idee dat ze minder te besteden hebben dan 2 jaar geleden. Vooral huurders en 40-plussers geven aan minder te besteden hebben. Een relatief groot deel van de respondenten geeft aan dat zij het afgelopen jaar meer zijn gaan uitgeven aan vaste lasten en huur-of hypotheeklasten.

Woningmarktvertrouwen
Op de vraag of men nog vertrouwen heeft in de woningmarkt, antwoorden ongeveer 250 respondenten bevestigend. Daarbij is opvallend dat woningeigenaren een groter vertrouwen in de woningmarkt hebben dan huurders. De verhuisgeneigdheid is dan ook zeker aanwezig. Zo’n 30% van de respondenten heeft het afgelopen jaar serieus overwogen te gaan verhuizen en twee derde van deze groep heeft ook daadwerkelijk actie ondernomen. Zij hebben bijvoorbeeld actief het woningaanbod bekeken, zich ingeschreven bij een corporatie en/of makelaar, een woning bezichtigd, een bod gedaan of het huis te koop gezet. Maar liefst 65% van de ondervraagden vindt de crisis geen rol spelen in de overweging al dan niet te verhuizen.

Huurwoningen zijn in trek;  bijna twee derde van de respondenten geeft de voorkeur aan een huurwoning. En meer dan de helft vindt dat woningcorporaties zich ook mogen richten op een hogere inkomensgroep.

De ondervraagde personen vinden niet alleen de hoogte van de maandlasten belangrijk, ook de uitstraling van de woning telt mee. Een kwart vindt de uitstraling zelfs belangrijker. En maar liefst 90% wil zelf graag meebeslissen over het uiterlijk van de woning.

Bewonerspanel Wonen Limburg
Dit onderzoek is tot stand gekomen door inzet van het bewonerspanel van Wonen Limburg. Met het bewonerspanel wil Wonen Limburg bewoners actief betrekken bij het beleid op het brede terrein van wonen en woonomgeving. De panelleden worden regelmatig (ca. 4 tot 6 keer per jaar) door het onderzoeksbureau Flycatcher Internet Research per e-mail uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Een samenvatting van de resultaten wordt vanaf 31 mei gepubliceerd op www.bewonerspanel-limburg.nl en www.bewonerspanel-weert.nl.