Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Jaarrekening 2011 Wonen Limburg gepubliceerd

03 07 2012 Nieuws Twitter Facebook Email More

Jaarrekening 2011 Wonen Limburg gepubliceerd

Afgelopen weekend publiceerde Wonen Limburg haar jaarverslag en jaarrekening 2011 op wonenlimburg.nl. Naast het blijvend investeren in de volkshuisvestelijke opgave in Limburg, stond 2011 ook in het teken van onze organisatieverandering.

Bestuurder Wim Hazeu: “Wat betreft onze volkshuisvestelijke opgave hebben we in 2011 onder andere een vliegende start gemaakt met de uitrol van een groot aantal energieprojecten, zijn we tot een nieuwe samenwerkingsstructuur met onze huurdersbelangenorganisaties gekomen en hebben we in de herstructureringsgebieden onze kansmakelaar geïntroduceerd.”

Ten aanzien van de eigen organisatie heeft Wonen Limburg 2011 gebruikt om van zeven vestigingen te groeien naar één uniforme organisatie met het hoofdkantoor in Roermond, en naar één naamvoering.

Bestuurder Ger Peeters: “We kijken er met een gevoel van trots en tevredenheid op terug. We hebben de weg geplaveid voor het nieuwe Wonen Limburg, dat in 2012 haar vaste vorm krijgt. En dat zonder ons ultieme bedrijfsdoel, de tevreden huurder, uit het oog te verliezen.”

Resultaat

Het boekjaar 2011 sluit Wonen Limburg af met een negatief resultaat van € 27,1 miljoen. Ter toelichting daarop het volgende:

Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de actieve belastinglatentie van € 20,4 miljoen. Dit is een voorwaardelijke vordering op de belastingdienst die in deze jaarrekening éénmalig boekhoudkundig wordt gecorrigeerd, onder andere ten gevolge van de bijstelling van het verkoopprogramma voor de komende jaren.

Indien de vrijval van de belastinglatentie buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het resultaat  met € 6,7 miljoen negatief in lijn met de begroting van € 9,2 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt onder meer verklaard door forse investeringen in verschillende energieprojecten en in de realisatie van woonzorgprojecten als de Laethof in Kerkrade, de Componistenstaete in Roermond en de brede school Markeent in Weert.

Een nadere toelichting leest u in het jaarverslag 2011 van Wonen Limburg.