Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Limburgse woningcorporaties dragen bij aan vermindering aantal dak- en thuislozen

06 07 2012 Nieuws Twitter Facebook Email More

Limburgse woningcorporaties dragen bij aan vermindering aantal dak- en thuislozen

Negen Limburgse woningcorporaties, waaronder Wonen Limburg, zijn het eens geworden over een gezamenlijke aanpak van woningzoekenden die vanwege hun situatie niet eenvoudig in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dit zogenaamde 2e kans beleid is bedoeld voor woningzoekenden die ingeschreven staan voor een woning via Thuis in Limburg.

Woningaanbod van 8 corporaties gebundeld in Thuis In Limburg

Limburgse woningcorporaties dragen bij aan vermindering aantal dak- en thuislozen

Het gaat om mensen die door hun huurdersgedrag in het verleden tijdelijk geblokkeerd zijn voor woningtoewijzing. Daarnaast richt het beleid zich ook op woningzoekenden in de regio Parkstad die nu in een instelling voor zorg of maatschappelijke opvang verblijven en klaar zijn om opnieuw zelfstandig te kunnen wonen. Voor de eerste groep is er een zogenaamd ‘tweede kans’ beleid afgesproken en voor de tweede groep is er een Housing Loket ingericht. Deze aanpak heeft tot doel om dak- en thuisloosheid te voorkomen en kansarmen te helpen stijgen op de maatschappelijke ladder. Een samenwerking van deze omvang is uniek in Nederland.

Tweede kans beleid

Dit beleid is bedoeld voor woningzoekenden die ingeschreven staan voor een woning via Thuis in Limburg, de website met het gezamenlijke woningaanbod van 8 Limburgse woningcorporaties. Meer specifiek gaat het om ex-huurders, die eerder ontruimd zijn vanwege wangedrag, wanbetaling of overlast. Zij kunnen zich weliswaar opnieuw inschrijven voor een woning, maar krijgen deze niet automatisch toegewezen omdat het woonruimteverdeelsysteem deze ex-huurders blokkeert. Om voor een woning in aanmerking te komen, zijn ze aangewezen op persoonlijke bemiddeling. De deelnemende corporaties zijn onder bepaalde voorwaarden bereid de blokkering op te heffen en deze woningzoekenden opnieuw  woonruimte aan te bieden. Tot deze voorwaarden kan bijvoorbeeld de eis behoren dat huurders – na een bepaalde periode van uitsluiting – een vorm van (zorg)begeleiding accepteren.

Housing Loket

De beleidsnotitie ‘Stedelijk Kompas’ van de gemeente Heerlen is gericht op het voorkomen en wegnemen van dak- en thuisloosheid . Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een coördinatiepunt van waaruit dak- en thuislozen begeleiding krijgen op verschillende leefgebieden, waaronder wonen. Via dit zogenaamde ‘Housing Loket’ kunnen zorgverlenende instanties en maatschappelijke opvang in de regio Parkstad cliënten voordragen voor zelfstandige woonruimte. Dit eventueel onder de voorwaarde van zorgbegeleiding of een omklapcontract, waarbij de instantie garant staat voor het huurcontract. Negen woningcorporaties in de regio Parkstad hebben toegezegd hieraan hun medewerking te verlenen.

Woningcorporaties in Parkstad

In de regio Parkstad zijn diverse woningcorporaties actief, die zijn verenigd in het Regionaal Orgaan Woningcorporaties (ROW). Acht van deze woningcorporaties hebben hun woningaanbod gebundeld via de woningwebsite www.thuisinlimburg.nl. Het gaat dan om Wonen Limburg, Wonen Zuid (regio Parkstad & Heuvelland), Woningstichting Land van Rode, Woningstichting Simpelveld, Woningstichting Voerendaal, Woningvereniging Ubach over Worms, Woonmaatschappij Hestia groep en Woonpunt. Verder heeft ROW-corporatie Weller zich ook achter dit beleid geschaard.