Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Samenwerkingsovereenkomst Wijkontwikkelingsplan Donderberg

05 07 2012 Nieuws Twitter Facebook Email More

Samenwerkingsovereenkomst Wijkontwikkelingsplan Donderberg

Op woensdag 4 juli werd de samenwerkingsovereenkomst Wijkontwikkelingsplan Donderberg ondertekend. Een belangrijke stap in de uitvoering van de plannen in de Donderberg. Projectwethouder Donderberg Wim Kemp, directeur van Wonen Zuid, Rob Vissers en bestuurder van Wonen Limburg, Wim Hazeu sneden gezamenlijk de taart aan als feestelijk start van de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan (WOP).

De samenwerkingsovereenkomst voor de Donderberg is ondertekend.

De samenwerkingsovereenkomst volgt op de vaststelling van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg door de gemeenteraad op 28 juni. Met de overeenkomst maken de partners bindende afspraken om tot feitelijke uitvoering van het WOP te komen.


Al geruime tijd zijn de partners in de wijk hard aan het werk om het WOP Donderberg af te ronden. Wonen Zuid, Wonen Limburg, De Provincie Limburg en de gemeente Roermond hebben inmiddels het besluitvormingstraject met een positief resultaat afgesloten.

WOP met 3 fases en 4 doelen

Het wijkontwikkelingsplan wordt in 3 fasen opgepakt en bevat 4 hoofddoelen:
1. De hoeveelheid en ernst van de sociale problemen en het onveiligheidsgevoel zijn aanmerkelijk verminderd.
2. De huidige bewoners vinden het prettig wonen in de Donderberg, maar ook nieuwe bewoners, andere doelgroepen en leefstijlen willen graag in de Donderberg wonen.
3. De economische positie van mensen in de wijk is verbeterd.
4. Bewoners voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij hun woon- en leefomgeving.

Projectwethouder Donderberg Wim Kemp: “De gemeente, de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg en de Provincie Limburg hebben als samenwerkingspartners de handen ineen geslagen om de Donderberg weer op de kaart te zetten. Maar het allerbelangrijkste is de betrokkenheid en inbreng van de bewoners, ondernemers, verenigingen uit de Donderberg geweest.”

Eerste resultaten te zien

Vooruitlopend op de ondertekening van de overeenkomst is al een en ander in gang gezet door de samenwerkende partijen. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de wijk zoals de nieuwe, schitterende Donderie die weer het kloppend hart van de wijk gaat worden, de sloop van de voormalige bibliotheek en de uitbreiding van fase 1 van het winkelcentrum. Er is veel werk aan de winkel. De komende 12 jaar gaat niet alleen de schop in de grond. Ook wordt op sociaal en economisch vlak flink geïnvesteerd in de wijk.