Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Uniek samenwerkingsverband Vincent van Gogh en Wonen Limburg

24 06 2012 Nieuws Twitter Facebook Email More

Uniek samenwerkingsverband Vincent van Gogh en Wonen Limburg

Op dinsdag 19 juni ondertekenden Jolande Tijhuis, voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh, en Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg, een voor de regio unieke samenwerkingsovereenkomst. In het kader van een anderhalf jaar durende pilot stelt Wonen Limburg woonruimte ter beschikking aan cliënten van Vincent van Gogh die onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Vincent van Gogh biedt Wonen Limburg garantie gedurende de huurperiode door deze cliënten van passende zorg en/of begeleiding te voorzien.

Bestuurders van Vincent van Gogh en Wonen Limburg ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de huisvesting van cliënten

Voor cliënten van Vincent van Gogh is het - door allerlei omstandigheden - steeds moeilijker om woonruimte te vinden. Om deze cliënten hierin tegemoet te komen, gaan Wonen Limburg en Vincent van Gogh een samenwerkingsverband aan. Beide organisaties hebben elkaar gevonden in de voor deze regio unieke pilot waardoor cliënten van Vincent van Gogh sneller in aanmerking komen voor een huurwoning. Om dit mogelijk te maken, stelt Wonen Limburg via bemiddeling jaarlijks een aantal woningen beschikbaar.

Begeleiding op weg naar zelfstandigheid

In de pilotperiode wordt gewerkt met een huur- en zorgovereenkomst die ondertekend worden door de drie betrokken partijen: Wonen Limburg, Vincent van Gogh als zorgorganisatie en de betreffende cliënt. Deze twee overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar bestaan. De nadruk ligt hierbij op het zorgelement. Wanneer een cliënt herstelt en het zorgelement op de achtergrond raakt of in het beste geval zelfs verdwijnt, krijgt de cliënt na overleg tussen partijen een reguliere huurovereenkomst aangeboden door Wonen Limburg.

Zorgovereenkomst zorgt voor goed verloop

De zorgovereenkomst verplicht Vincent van Gogh om de cliënt begeleiding en ondersteuning te bieden bij het leren om zelfstandig te wonen en als goed huurder te functioneren. Op deze manier fungeert de zorgovereenkomst voor Wonen Limburg als garantie voor een goed verloop tijdens de huurperiode. Tegelijkertijd is de cliënt geholpen aan de noodzakelijke huisvesting. 

In gezamenlijke workshops aan de slag

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een mooie start. Maar op papier werk je niet samen, dat doen we in de praktijk. Samen met GGZ instelling Vincent van Gogh hebben we een workshop ontwikkeld. Tijdens deze workshops vertellen medewerkers van Vincent van Gogh iets over de organisatie, over het FACT team en over de verslavingszorg. Ook komt een cliënt iets vertellen over zijn ervaringen. Daarnaast maken we procesafspraken. Samen werken we zo aan de beste begeleiding voor cliënten en huurders die een steuntje in de rug nodig hebben.