Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Speerpunt Wonen-zorg-welzijn

Speerpunt Wonen-zorg-welzijn

Mensen met een zorgvraag staan bij Wonen Limburg hoog op het prioriteitenlijstje. Wij bieden hen meer dan alleen een dak boven het hoofd. Samen met andere partijen werken we aan nieuwe producten en diensten. We hebben ‘Wonen-zorg-welzijn’ benoemd tot een van de speerpunten binnen onze organisatie.

Aanleiding

De groeiende vergrijzing en veranderende wetgeving zijn aanleiding voor Wonen Limburg om te investeren in het speerpunt Wonen-zorg-welzijn. Niet alleen stijgt de vraag naar geschikte woningen voor mensen met een zorgvraag, ook de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verschraalt. Bovendien vindt er een scheiding plaats tussen wonen en zorg. Voorheen huurden zorgvragers een woning bij een zorginstelling. Nu huren zij steeds vaker hun woning direct bij een woningcorporatie en kopen zij hun zorg apart bij een zorginstelling in.

Wat we willen bereiken

We zorgen ervoor dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving. Om dit te bereiken zoeken we ketenpartners (zorgpartijen, gemeentes en andere partijen) die goed aansluiten bij onze ambities op dit gebied. We zijn graag de verbindende schakel tussen alle samenwerkende partijen.

Wat we gaan doen

Samen met de ketenpartners zetten we nieuwe projecten, producten en diensten op. En stemmen deze goed op elkaar af. Eventueel sluiten we raamcontracten af met zorgpartijen. Het zijn in veel gevallen maatwerkoplossingen, omdat iedere zorgvrager andere wensen en behoeften heeft. We richten ons vooral op projecten waar de zorgvrager buiten de zorginstelling komt te wonen, extramuraal wonen genoemd. Samen met zorginstellingen realiseren we ook een aantal intramurale woonprojecten. Hierbij huisvesten we  de zorgvrager binnen een zorginstelling.

Visie ontwikkelen

We ontwikkelen een organisatiebrede visie op Wonen-zorg-welzijn. Daarbij horen rollen, taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Waardoor helder wordt wie wat doet, maar ook: wie wat níet doet. De invulling hangt af van de wensen en behoeften die er zijn. En van de mate waarin partners bereid en in staat zijn een bepaalde rol te vervullen of verwachtingen waar te maken.

Onze rol

Wonen Limburg draagt actief bij aan diverse projecten op dit gebied. Onder meer door het in beeld brengen van de vraag/problematiek, het sparren over oplossingen, het leggen van verbindingen, waar nodig het nemen van de regie en het faciliteren van een of meer voorzieningen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het speerpunt Wonen-zorg-welzijn? Neem dan contact op met Tom Houben, adviseur IKS met aandachtsgebied Wonen-zorg-welzijn bij Wonen Limburg: tom.houben@wonenlimburg.nl.

Voorbeeldprojecten zijn:

- Ringovenpark te Panningen
In het Ringovenpark in Panningen realiseren we een woongebied waarin wonen, zorg en welzijn centraal staat. Met het woongebouw HIJ als grootste project binnen dit gebied realiseren we appartementen voor zowel reguliere verhuur als de zorg, maar ook maatschappelijk functies en commercieel functies worden gerealiseerd. Samen met partners vanuit gemeente Peel en Maas, Zorggroep, Daelzicht, onderwijsstichting Prisma, kindercentra Peel en Maas, Bobo Kindercentra en Cesar2move ontwikkelen we een gebouw waarin het multidisciplinaire karakter en ontmoeten centraal staat. Dit past naadloos in de gedachte om van het Ringovenpark een levendige omgeving te maken waar ontmoeten van jong tot oud en het recreëren, verblijven en wonen mogelijk is.

- Blijvend Thuis Eigen Huis te Peel en Maas
Het project Blijvend Thuis in Eigen Huis is in samenwerking met gemeente Peel en Maas en Synthese opgezet om bewustwording te ontwikkelen bij de ouderen in de gemeente Peel en Maas. In dit project geven we bewoners een persoonlijk woonverbeteradvies. Het is van meerwaarde om in een vroeg stadium na te denken over de alternatieven en mogelijkheden om zo het woongenot, de veiligheid van de woning en de toegankelijkheid van de woning te vergroten voor de bewoners. Zo kunnen bewoners langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving.

- Parc Velt, De Mulder te Venray
In de wijk Veltum in de gemeente Venray realiseert Wonen Limburg 40 zorgappartementen in samenwerking met De Zorggroep. Deze woningen biedt mensen de mogelijkheid om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Op de benedenverdieping komt in samenwerking met diverse partners een wijkontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum is een trefpunt van en voor buurtbewoners.

- Allochtone ouderen te Venray
In 2011 heeft Connecting People in opdracht van Brukske Mooi Anders (gemeente Venray en Wonen Limburg) onderzoek gedaan naar allochtone ouderen in Venray. De resultaten in het rapport bieden goede aanknopingspunten om in 2012 samen met de gemeente Venray en zorg- en welzijnspartners een plan van aanpak te schrijven en te starten met het aanbieden van producten en diensten voor deze doelgroep. Belangrijkste doel is het stimuleren van zelfsturing en zelfredzamheid van allochtone ouderen in Venray.

- Laethof Eygelshoven te Kerkrade
In de wijk Eygelshoven van de gemeente Kerkrade heeft Wonen Limburg in samenwerking met zorggroep Meander 72 appartementen gerealiseerd geschikt voor senioren. Op de onderste verdieping zijn 8 groepswoningen gerealiseerd voor dementerende ouderen. Partners van de dementerende ouderen hebben de mogelijkheid om in hetzelfde complex te wonen.