Huurverhoging 2016

ine

U heeft de jaarlijkse brief over de huurverhoging van ons ontvangen. Misschien is iets u niet duidelijk en hebt u vragen. Lees dan de meest gestelde vragen eens door.

De vragen die ons regelmatig gesteld worden over de huurverhoging zetten wij voor u op een rij.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

De huur wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd en wordt vastgesteld door de overheid. Voor 1 mei stellen wij u schriftelijk op de hoogte.

Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging ook doorgeven aan de Belastingdienst?

Wonen Limburg geeft de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst. Wij sturen u vóór 1 mei een brief over de huurverhoging samen met een nieuwe huurspecificatie.

Is er ook een maximum voor de huurprijs van mijn woning?

De huur van uw woning mag niet boven de huurprijsgrens uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning. Hiervoor geldt het puntensysteem ofwel woningwaarderingsstelsel.

Welke huurverhoging krijg ik maximaal als mijn inkomen onbekend is bij de Belastingdienst?

Dan geldt bij Wonen Limburg het huurverhogingspercentage van 1,0%. Het huurvoorstel mag alleen inkomensafhankelijk zijn als Wonen Limburg een inkomensverklaring van de Belastingdienst heeft gekregen. In dat geval hebben wij deze inkomensverklaring ook bij het voorstel tot huurverhoging gedaan.

Telt het inkomen van mijn kinderen ook mee bij inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als uw kinderen ouder zijn dan 23 jaar, dan telt het volledige inkomen mee. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (€ 19.253) niet mee bij het huishoudinkomen. Een bijbaantje kan dus gerust.

Waar vind ik informatie over het puntensysteem ofwel de woningwaardering voor mijn huis?

U kunt het overzicht van de woningwaardering van uw huis telefonisch opvragen bij ons WoonAdviesTeam via 088 – 385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl.

Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Limburg. Moet ik de automatische afschrijving laten aanpassen?

Nee, die past Wonen Limburg automatisch aan. U hoeft dus niets te doen.

Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?

Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank.

Een derde betaalt voor mij de huur. Moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?

Betaalt een derde partij uw huur (bijvoorbeeld een bewindvoerder)? Geef dan op tijd de nieuwe huur aan deze partij door. Zo voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

Kan ik een huurverlaging aanvragen als mijn inkomen is gedaald?

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Dan kunt u een huurverlaging voorstellen aan Wonen Limburg tot het niveau dat past bij dit lagere inkomen.
Kijk hier aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.

Uitgelicht

Zoeken