Huurverhoging 2016

ine

Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren verhogen. De verhoging is nodig, want met de huurinkomsten investeren we in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en betalen we de jaarlijkse verhuurdersheffing aan de overheid.

Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging mag zijn. Iedere woningcorporatie besluit vervolgens zelf hoe zij de huurverhoging doorvoeren, zolang zij maar niet over het vastgestelde maximum heen gaan.

Wonen Limburg kiest voor betaalbaarheid

Net als eerdere jaren kiezen we in 2016 voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat met name de huurders met de lagere en middeninkomens een beperkte huurverhoging ontvangen. We hechten er namelijk veel waarde aan dat voor deze huishoudens wonen zo betaalbaar mogelijk blijft.

Filmpje

In dit filmpje ziet u welke huurverhoging Wonen Limburg doorvoert en wat dat voor u betekent.

Info huishoudinkomen

Inkomensafhankelijke huurverhoging betekent dat de huurverhoging bepaald wordt aan de hand van uw jaarlijks huishoudinkomen.

Wat is het huishoudinkomen precies?

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woonruimte. Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt het inkomen dat huurders 2 kalenderjaren eerder verdienden. Bij de huurverhoging 2016 gaat het dus om het inkomen over 2014. Dit inkomen is namelijk definitief vastgesteld.

Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (€ 19.253) niet mee bij het huishoudinkomen. Een bijbaantje kan dus gerust.

Was uw huishoudinkomen over 2014 minder of gelijk aan € 34.678?
Was uw huishoudinkomen over 2014 lager of gelijk aan € 34.678? De overheid geeft dan aan dat wij uw huur met maximaal 2,1% mogen verhogen. Dat doen wij niet. Wonen Limburg kiest ervoor uw huur met 1% te verhogen.

Was uw huishoudinkomen meer dan € 34.678 maar minder of gelijk aan € 44.360?
Was uw huishoudinkomen over 2014 meer dan € 34.678 maar minder of gelijk aan € 44.360? De overheid geeft dan aan dat wij uw huur met maximaal 2,6% mogen verhogen. Dat doen wij niet. Wonen Limburg kiest ervoor uw huur met 1% te verhogen.

Was uw huishoudinkomen meer dan € 44.360?
Was uw huishoudinkomen over 2014 meer dan € 44.360? De overheid geeft dan aan dat wij uw huur met maximaal 4,6% mogen verhogen. Wonen Limburg kiest ervoor uw huur met 4% te verhogen.

Waarom krijgt u deze huurverhoging?

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat we samen blijven investeren in een thuis. Een thuis is niet alleen een fijne woning maar ook een prettige woonomgeving. En dat is ook een betaalbare woning. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden.

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?

Klik dan hier voor meer informatie over het indienen van een bezwaar en voor het bezwaarformulier.

Dit formulier kunt u ook gebruiken voor bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Vul dit formulier in en stuur het naar: Wonen Limburg, Postbus 1254, 6040 KG  Roermond. Wilt u het bezwaarformulier liever thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons WoonAdviesTeam: 0800 – 385 0800.

Uw huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 710,68. Krijgt u nog steeds huurtoeslag?

Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen als u nu ook huurtoeslag ontvangt. Ontvangt u nog geen huurtoeslag en wilt u huurtoeslag gaan aanvragen bij de Belastingdienst? Dan mag uw huur, inclusief subsidiabele servicekosten, niet hoger zijn dan € 710,68. U kunt het formulier verzoek tot huurverlaging indienen.

Wilt u weten hoeveel woningwaarderingspunten uw woning heeft?

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een landelijk systeem waarmee de huurprijs van uw woning wordt bepaald. Elk onderdeel van een woning, bijvoorbeeld de oppervlakte of de isolatie, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren deze punten een maximale huurprijs op. Uw huurprijs (zonder servicekosten) mag nooit meer zijn dan deze maximale huurprijs. Wilt u weten hoeveel punten uw woning heeft en wat uw maximale huurprijs is? U kunt een overzicht opvragen via ons WoonAdviesTeam, telefoon 0800 – 385 0800.

Meer informatie over de huurverhoging?

Kijk voor alle informatie over de huurverhoging per 1 juli 2016 bij de veel gestelde vragen of download hier de Huurkrant 2016.

Betaling van de nieuwe huurprijs vanaf juli 2016

Automatische overschrijving via uw bank
Laat u uw bank de huur iedere maand automatisch overschrijven, dan moet u uw nieuwe huur zélf doorgeven aan uw bank. Doe dit op tijd. Dan voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

Automatische incasso via Wonen Limburg
Heeft u er voor gekozen uw huur te betalen via automatische incasso via Wonen Limburg, dan hoeft u niets te doen. Wij passen dan het huurbedrag voor u aan.

Huurbetaling via derden
Betaalt een derde partij uw huur (bijvoorbeeld een bewindvoerder)? Geef dan op tijd de nieuwe huur aan deze partij door. Zo voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

 

 

Uitgelicht

Zoeken