Nieuws

 • KWH Huurlabel behouden! 27 maart 2017

  De waardering voor onze dienstverlening wordt maandelijks onderzocht door KWH (Kwaliteit Woondiensten Huursector). Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden. Maandelijks sturen zij hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om te vragen hoe de dienstverlening loopt.

 • Wijziging openingstijden Buurtwinkel Urmond 23 maart 2017

  Met ingang van maandag 3 april past Wonen Limburg de openingstijden aan van de Buurtwinkel Urmond. Voortaan zijn we open op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.

 • Beperkte huurverhoging voor alle huurders van Wonen Limburg 20 maart 2017

  Wonen Limburg beperkt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot 0,3% voor al haar huurders. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan (2,8%). Het huurverhogingsvoorstel is in overleg met de Huurdersraad van Wonen Limburg tot stand gekomen.

 • In de buurt van… het Wonen Limburg Lab 08 maart 2017

  Op dinsdagavond 7 maart vond het Wonen Limburg Lab plaats met als thema het huurdersmagazine In de buurt van… We hadden een aantal huurders uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan. Wat zijn de plussen en minnen van de huidige uitgave? Wilt u het blad online lezen of liever op papier? Moet het glossy zijn of lekker praktisch? Wat moet de inhoud zijn? Met dit soort vragen gingen de deelnemers in twee groepen aan de slag.

 • Convenant vroegsignalering huurschulden 14 februari 2017

  Wonen Limburg, woningbouwvereniging St. Joseph, Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert hebben maandag 13 februari het convenant 'vroegsignalering' ondertekend. Hiermee willen de partijen samenwerken om het aantal huurachterstanden in Weert flink te verminderen.

 • We zijn er ook als het even tegenzit 27 januari 2017

  Wonen Limburg stelt de mens centraal. Ook als het die mens even tegenzit in het leven. Dat kan komen door sociale of geestelijke problemen. Of mensen komen door een woningbrand of andere reden op straat te staan. Onderschat niet hoeveel mensen zich ineens in zo’n situatie bevinden. Vaak tot hun eigen verbazing.

 • Projectleiders Frank en Thieu over onze energieprojecten 26 januari 2017

  Wonen Limburg werkt hard aan het verduurzamen en energiezuinig maken van de woningvoorraad. Dat is goed voor de levensduur van de woningen en het milieu, maar is vooral ook erg interessant voor de portemonnee van onze huurders. Want dankzij het energetisch renoveren, kan het de bewoners zomaar enkele tientallen euro’s per jaar schelen aan woonlasten. We vroegen projectleiders Thieu Lalieu en Frank Gielens naar hoe de energieprojecten verlopen.

 • Oproep Wonen Limburg Lab! Thema: bewonersmagazine ‘In de buurt van’ 25 januari 2017

  We willen dat ons magazine ook in de toekomst met aandacht en plezier wordt gelezen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

 • Haalbaarheidsonderzoek tijdelijke woningen met zorgverlening in Centrum Jeugd en Gezin 18 januari 2017

  Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas ondertekenen een intentieverklaring om te onderzoeken of het haalbaar is, tijdelijk woningen met zorgverlening te creëren in het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin (Nijverheidsstraat Panningen). Uiteindelijk doel is om er voor een periode van 10 jaar, inwoners met een zorgbehoefte te huisvesten.

 • Onderzoek koolmonoxide aanleunwoningen Stein uitgevoerd 13 januari 2017

  Het onafhankelijke onderzoek naar het koolmonoxideprobleem bij vijf aanleunwoningen aan de Heerstraat Centrum in Stein is uitgevoerd. Wonen Limburg gaat de gehele cv-installatie (kanaal en cv-ketels) van de vijf woningen vervangen. Voor de bewoners betekent dat helaas dat ze voorlopig nog niet terug naar hun woning kunnen.

 • Afspraken over huren in Horst aan de Maas 10 januari 2017

  De gemeente Horst aan de Maas, woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz en de Huurdersvereniging Noord-Limburg hebben afspraken gemaakt over het wonen in Horst aan de Maas. In strategische prestatieafspraken hebben zij vastgelegd hoe zij de komende jaren (2017-2021) gaan samenwerken. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Masterplan Wonen van de gemeente. Het gezamenlijke doel: goed wonen en voldoende passende huurwoningen, nu en in de toekomst.

 • Koolmonoxidemelding aanleunwoningen Stein 10 januari 2017

  Zondag 8 januari aan het einde van de middag is er wederom een koolmonoxidemelder afgegaan in een aanleunwoning aan de Heerstraat Centrum in Stein. De hulpdiensten zijn ter plaatse geweest. De betreffende bewoners maken het goed en zijn voorlopig elders ondergebracht.

 • Wonen Limburg neemt diverse woonwagenlocaties over van gemeenten 23 december 2016

  Wonen Limburg neemt in totaal vijf woonwagenlocaties over van de gemeenten Horst aan de Maas, Roerdalen en Maasgouw. Zowel de gemeenten als wij zijn van mening dat wij beter uitgerust zijn voor de verhuur van de woonwagens. Eerder dit jaar nam Wonen Limburg ook al een woonwagenlocatie over van de gemeente Peel en Maas.

 • Nieuwe huizen Stegelenhof bewoond 21 december 2016

  De veertien nieuwe energieneutrale huurwoningen van Wonen Limburg aan de Stegelenhof in Oirsbeek zijn klaar voor bewoning. Op dinsdagmiddag 20 december 2016 vond de officiële oplevering van de nieuwe huizen plaats. Oudbewoner meneer De Bie en voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg Marcel Jagt verrichtten de officiële handeling: het onthullen van een bordje in de gezamenlijke groenvoorziening.

 • Wonen Limburg legt eigen dak vol zonnepanelen 19 december 2016

  In navolging van een groot aantal van haar huurwoningen heeft Wonen Limburg nu ook haar eigen kantoorpand voorzien van zonnepanelen. Op het dak van het Wonen Limburg Huis in Roermond liggen inmiddels 138 panelen, die jaarlijks gemiddeld zo’n 30.000 kWh aan energie op moeten leveren. Op maandag 19 december neemt Wonen Limburg deze zonnepanelen officieel in gebruik. Het afgelopen jaar heeft Wonen Limburg ongeveer 500 woningen van zonnepanelen voorzien. Hiermee werkt de corporatie hard aan haar doelstelling om in 2020 voor al haar huurwoningen gemiddeld een energielabel B of beter te hebben.

 • Prestatieafspraken 2017 Venlo 14 december 2016

  Op 12 december hebben de 3 woningcorporaties Antares, Woonwenz en Wonen Limburg, samen met Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. en de Gemeente Venlo de Prestatieafspraken voor 2017 ondertekend.

 • Openingstijden donderdag 15 december en vrijdag 16 december 15 december 2016

  In verband met onze eindejaarsbijeenkomst en kerstviering passen we onze openingstijden op donderdag en vrijdag aan.

 • Plannen voor nieuw Maartenshuis in Weert 06 december 2016

  Wonen Limburg en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) onderzoeken de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van het huidige woonbegeleidingscentrum Maartenshuis in Weert. Hiertoe tekenden Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, en Leon Poels, bestuurder van SGL, een intentieovereenkomst.

 • Voor ons visitatierapport 2012 - 2015 krijgen we een 7,5 01 december 2016

  Iedere 4 jaar wordt iedere woningcorporatie in Nederland beoordeeld op haar maatschappelijke prestaties. Dit wordt gedaan op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, ambities, het vermogen en de Governance Code. Zo leggen corporaties verantwoording af en kunnen zij hun prestaties verbeteren. In de 1e helft van 2016 vond onze 2e visitatie plaats: we kregen hiervoor een 7,5. De 1e visitatie liet een 6,9 zien. Op deze stijgende lijn zijn wij trots.

 • Prestatieafspraken Midden-Limburg: samenwerking voor passende huurwoningen 01 december 2016

  Gemeenten, corporaties én huurdersorganisaties in Midden-Limburg gaan werk maken van regionale afspraken rondom het thema wonen. In zogenaamde prestatieafspraken leggen de in totaal twintig partijen vast hoe zij de komende jaren (2017 – 2020) willen samenwerken op het gebied van volkshuisvesting. Met als doel ervoor zorgen dat er voldoende passende woningen zijn voor huidige en toekomstige sociale huurders. En te zorgen voor schone en veilige dorpen en wijken.

 • 1500e huurwoning voorzien van zonnepanelen 01 december 2016

  We hebben weer een mooie mijlpaal bereikt! Deze week werd de 1500e zonnepaneleninstallatie via Zonnig-Limburg aangesloten. En wel bij de heer en mevrouw van Rens uit Weert. Zij ontvingen een bloemetje uit handen van Frank Kusters van Wonen Limburg.

 • Gemeente Peel en Maas koopt woningen voor vestiging van statushouders 23 november 2016

  De gemeente Peel en Maas gaat vier woningen aankopen om statushouders te huisvesten. Dit gebeurt wanneer de gemeenteraad in december instemt met het investeringsbedrag van € 800.000. De aankoop is één van de middelen om de (tijdelijke) druk op de sociale huurmarkt te verlichten.

 • Convenant Social return: van zijlijn naar steiger 15 november 2016

  De bouw trekt aan, zo hard zelfs dat er een personeelstekort dreigt. Dat merk je nu al, het is een grote zorg onder aannemers. Tegelijk staan er nog veel mensen ‘op afstand van de arbeidsmarkt’, zonder afgeronde opleiding of ervaring. Tussen die vraag en dat aanbod wordt in Midden-Limburg nu een brug geslagen. In de komende anderhalf jaar krijgen 50 mensen onder stevige begeleiding een bouwopleiding en –baan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 • Start nieuwbouw eerste gasloze 'nul-op-de-meter' woningen in Helden 10 november 2016

  Met het symbolisch slopen van een laatste muur van 10 drive-in woningen aan de Carolusstraat in Helden, is op 10 november het startsein gegeven voor de bouw van 8 nieuwe huurhuizen op deze plek. Wonen Limburg bouwt hier straks de eerste zogeheten nul-op-de-meterwoningen. De 10 jaren ’70 drive-in woningen voldeden niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Nog voor de zomer worden de nieuwe huizen opgeleverd. Met de sloop en vervangende nieuwbouw is weer een onderdeel uit de prestatieafspraken tussen de gemeente Peel & Maas, huurdersvereniging en Wonen Limburg gerealiseerd.

Zoeken