Huurverhoging 2017

ine

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat we samen blijven investeren in een thuis. Een thuis is niet alleen een fijne woning maar ook een prettige woonomgeving. En dat is ook een betaalbare woning. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden.

huurverhoging 2017

Investeren in een thuis
Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun huizen verhogen. Willen wij blijven investeren in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en willen wij de jaarlijkse verhuurderheffing aan de overheid betalen, dan is die huurverhoging helaas ook nodig. Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. Dit jaar is de individuele maximale toegestane huurverhoging 2,8% tot 4,3%.

Huurverhoging 0,3%
We kiezen er bewust voor om ruim onder dat vastgestelde maximum van het Ministerie te blijven. Afgelopen jaren baseerden we de huurverhoging op het inkomen van de huurder. Dat is dit jaar niet het geval. In 2017 bedraagt de huurverhoging voor alle huurders van Wonen Limburg 0,3%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over 2016.

Betaalbaar wonen
Een belangrijk punt om ons huurprijsbeleid tegen het licht te houden is dat de nieuwe wetgeving ons min of meer beperkt in het principe van ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Uw inkomen bepaalde namelijk tot nu toe de hoogte van de huurverhoging. Daarbij blijkt uit onderzoek dat steeds meer huurders een steeds groter deel van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. Omdat we betaalbaar wonen belangrijk vinden, hebben we het percentage huurverhoging lager vastgesteld dan de landelijke norm.

Samen met huurders
Voor zowel de Huurdersraad als Wonen Limburg is betaalbaarheid een belangrijk thema en we werken intensief samen aan dit thema. Het voorstel voor de huurverhoging is daarom tot stand gekomen in overleg met de Huurdersraad en een aantal huurders. Wilt u meer weten over de Huurdersraad? Kijk dan op www.huurdersraad-wl.nl.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de huurverhoging? Lees hier ons nieuwsbericht van 20 maart. Of download de Huurkrant 2017.

De meest gestelde vragen over de huurverhoging hebben we hier voor u verzameld.

Wilt u weten hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Kijk dan hier.

Uitgelicht

Zoeken