Zuidsingel, sloop en nieuwe plannen

Wonen Limburg gaat in 2015 de 66 appartementen en 8 grondgebonden woningen slopen aan de Zuidsingel. Het langer door-exploiteren van de woningen is om veiligheidsredenen niet verantwoord.

Bezoekadres:
Zuidsingel , Venray
Google maps Zuidsingel, sloop en nieuwe plannen

Duidelijk en zorgvuldig
“Het slopen van woningen heeft vaak een grote impact op bewoners. Sommigen hebben er al een groot deel van hun leven doorgebracht en verplicht verhuizen is lang niet altijd even leuk. Daarom heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg in 2013 samen met een vertegenwoordiging van bewoners en Wonen Limburg het Sociaal plan opgesteld.
Het Sociaal plan bevat afspraken tussen de corporatie en de bewoners om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen. Inmiddels zijn al een ruim aantal bewoners verhuisd naar andere woonruimte.

Plannen herontwikkeling
In samenwerking met gemeente, wijkraad, huurdersvereniging en bewoners en omwonenden gaat Wonen Limburg aan de slag met de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie.

Uitgelicht

Zoeken