Wat ons (en u) in 2016 te wachten staat

Ingrid Bekker

De wereld om ons heen verandert voortdurend en Wonen Limburg verandert mee. Bevolkingsontwikkeling, de economische situatie, de staat van onze huizen en sociale veranderingen hebben allemaal invloed op ons beleid. We zetten de meest zichtbare veranderingen in 2016 voor u op een rij.

1. Bestaand vastgoed wordt hergebruikt

• We krijgen in de toekomst in heel Limburg te maken met bevolkingskrimp.
• Het aantal huishoudens neemt af.
• Er komt vastgoed leeg te staan.
Dat willen we graag een nieuwe bestemming geven. In Herkenbosch bijvoorbeeld laten we het voormalig politiebureau ombouwen tot woningen. Maar we kijken op andere plekken ook naar de mogelijkheden tot herbestemming van onder andere leegstaande kantoorpanden, voormalige kloosters of vrijkomende verzorgingshuizen.

2. Huishoudens worden kleiner

Onze doelgroep verandert. We zien meer en meer kleine huishoudens ontstaan: van jongeren, arbeidsmigranten of sociaal urgenten bijvoorbeeld. Die zoeken geen klassieke eengezinswoning, maar een studio of een klein appartement. Dat soort woningen willen we dus meer ontwikkelen. Bestaand, leegstaand vastgoed leent zich daar heel goed voor.

3. Jongeren willen huren

Vroeger was een huis kopen vanzelfsprekend: mensen zagen die uitgave als een investering voor hun oude dag. Met de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt is kopen niet altijd meer de verstandigste keus, want huizen worden niet meer vanzelf meer waard. Bovendien is het voor veel mensen lastig om een hypotheek te krijgen. Huren wordt dus juist voor jongeren steeds aantrekkelijker. Voor die toenemende vraag proberen we nieuwe jongerenhuisvesting te organiseren.

4. Wij blijven kritisch naar onszelf kijken

We blijven ook de komende tijd kritisch naar onze eigen organisatie kijken. Een goed voorbeeld daarvan is de manier waarop we met onze leveranciers samenwerken.
Vroeger: We dachten een renovatie eerst helemaal uit, en vertelden de aannemer met de goedkoopste aanbieding dan precies wat hij moest doen.
Nu: We vertellen een aantal geselecteerde aannemers wat we precies met de renovatie willen bereiken. De aannemer die met de beste oplossing komt, mag het werk uitvoeren. Zo maken we veel beter gebruik van de innovaties in de markt én verbeteren we onze dienstverlening aan de huurder.

5. Bestaand bezit krijgt meer aandacht

Onze aandacht gaat de komende jaren steeds meer uit naar onze bestaande woningen. Dat is niet zo gek: heel veel huizen zijn in de jaren 50 en 60 gebouwd en zijn dus toe aan een update.
In 2014 begonnen we klein, maar uiteindelijk pakken we al onze woningen aan. We bekijken steeds hoe we de overlast voor huurders zo veel mogelijk kunnen beperken. Er zijn voorbeelden van ingrijpende renovaties die in 10 dagen zijn afgerond, terwijl het huis gewoon werd bewoond. Het comfort van de huurder vinden we daarbij in elk geval erg belangrijk.

6. Huizen worden energiezuiniger

Als we onze bestaande huizen renoveren, dan gaat het vooral om een zogenaamde energetische verbetering. Dit houdt in dat we het energieverbruik van de huizen flink omlaag brengen. Dat is belangrijk, want energiekosten vormen een steeds groter deel van de totale woonlasten. Het liefst willen we 'nul op de meter': dit betekent dat huizen op jaarbasis energieneutraal zijn. In 2014 leverden we de eerste energieneutraal gemaakte huizen op.

7. Zorg komt vaker aan huis

Allerlei overheidsbeleid zorgt ervoor dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Ook onze huurders die een dagje ouder worden, blijven dus in hun eigen huis wonen.
Voor hen gaan we nieuwe samenwerkingen aan met zorgorganisaties, die de juiste zorg aan huis kunnen leveren.
Zo helpen we onze huurders zo lang mogelijk comfortabel te wonen. De traditionele verzorgingshuizen hebben hierdoor te veel capaciteit.
Als daardoor vastgoed leeg komt, kunnen we dat weer herontwikkelen voor kleinere huishoudens. Zo is het cirkeltje rond.

 

Uitgelicht

Zoeken