Bewoners maken het verschil: 4 voorbeelden waarover huurders zélf meebeslissen

ine

Als we het hebben over ‘het beleid’ van Wonen Limburg, dan klinkt dat misschien ingewikkeld en ver weg. Maar eigenlijk gaat het er gewoon om welke dingen we doen. En hoe we ze doen. Zaken als: hoe hoog wordt de huurverhoging volgend jaar? Wat zit er allemaal in het huurdersabonnement? En het mooie is: daar kunt u zélf over meebeslissen! Ter inspiratie 4 voorbeelden waarbij huurders het verschil hebben gemaakt.

participatie

Steentje bijdragen
“Als huurder kunt u bij Wonen Limburg echt meedenken en meedoen”, vertelt Marcel Jagt, vicevoorzitter van de Huurdersraad van Wonen Limburg. “Dat is hartstikke belangrijk. We willen allemaal prettig wonen, dus daar zullen we ook zelf iets voor moeten doen. Niet alleen de Huurdersraad speelt daar een belangrijke rol in, maar élke huurder kan een steentje bijdragen. Wij zijn géén exclusief clubje. En u hoeft geen eindeloze vergaderingen bij te wonen om toch uw stem te laten horen.”

Voorbeeld 1: Completer huurdersabonnement
“Voor 4 euro per maand kunnen huurders een huurdersabonnement afsluiten”, vertelt Con Muller van de Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer. “In dat abonnement was een beetje de klad gekomen. Als Huurdersraad hebben we met Wonen Limburg overlegd welke diensten wel en niet thuishoren in dit pakket. Nu dit voor huurders duidelijker is, kunnen ze een beter en completer abonnement afsluiten.”

Voorbeeld: Lagere huurverhoging
Con Muller: “Het onderwerp huurverhoging heeft me altijd aangesproken, misschien omdat ik zelf uit de financiële sector kom. De woonlasten stijgen eigenlijk te sterk vind ik. We maken ons er daarom hard voor om de huurverhoging zo veel mogelijk te beperken. Jaarlijks schrijven we een goed onderbouwd advies aan Wonen Limburg. In 2015 kreeg Wonen Limburg bovendien input van een projectgroep waaraan ook huurders deelnamen. Samen zorgden we er voor dat de verhoging 1% lager was dan Wonen Limburg van plan was. Dat voelen alle huurders dus direct in hun portemonnee.

Voorbeeld 3: Meebeslissen met gemeente en Wonen Limburg
“Iedere gemeente heeft regelmatig overleg met Wonen Limburg en huurdersorganisaties”, vertelt René Westerman van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. “Samen maken we zogenoemde ‘prestatieafspraken’. Daarin staat hoe we er samen voor zorgen dat iedereen ook in de toekomst prettig kan wonen. Dat gaat heel ver: we hebben via deze afspraken bijvoorbeeld ook invloed op voorzieningen in de buurt. Zoals scholen of goede openbaarvervoerverbindingen. We beïnvloeden dus echt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de buurt.”

Voorbeeld 4: Om de tafel met huiseigenaren
“In appartementengebouwen is er altijd een vereniging van eigenaren – een VvE”, vertelt Con Muller. “Daarin beslissen alle bewoners samen over allerlei zaken, waaronder het onderhoud van het gebouw. In sommige gebouwen vind je huurappartementen én koopappartementen. In zo’n geval vertegenwoordigt de woningcorporatie de huurders in de VvE. Eigenlijk vreemd, want de woningcorporatie heeft ook een ander belang, namelijk als eigenaar van het gebouw.” Dat vindt Wonen Limburg ook. Na overleg met de Huurdersraad schuiven bijvoorbeeld huurders van een woongebouw in Sint Odiliënberg en Urmond nu zélf aan bij de VvE.”

Nieuw! Wonen Limburg Lab
Het Wonen Limburg Lab is een nieuwe manier om samen met bewoners en belanghebbenden nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het enige wat ervoor nodig is, zijn een tafel en een aantal enthousiaste mensen. Het Wonen Limburg Lab is een rondetafelgesprek waarin we één actueel thema bespreken. Bijvoorbeeld een onderwerp waarover medewerkers van Wonen Limburg veel vragen krijgen, waarop ze niet direct een antwoord hebben. Of een maatschappelijke trend, die in de toekomst gevolgen heeft voor het werk van de woningcorporatie. De bedoeling is dat het gesprek een concreet antwoord of idee oplevert, dat we vervolgens verder uitwerken. We hebben al Wonen Limburg Labs achter de rug over Samen wonen, Samen zorgen en Huren zonder inkomen.

Meedoen?
Wilt u ook deelnemen aan zo’n Wonen Limburg Lab? Of nog beter: heeft u een onderwerp dat u graag in een Wonen Limburg Lab wilt bespreken? Neem dan contact op met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088-3850800.  

Denk mee op een manier die bij u past!
“Het Wonen Limburg Lab is een mooi voorbeeld dat meepraten niet alleen via de Huurdersraad gebeurt”, benadrukt Marcel Jagt. “Uw opties zijn legio, ik zou zeggen kies er één die bij u past”:
• Doe mee met een enquête van Wonen Limburg.
• Word lid van een bewonerscommissie.
• Praat mee met regionale huurdersorganisaties via Facebook en Twitter.
• Heel belangrijk én gemakkelijk: vink op de website in Mijn Wonen Limburg aan dat Wonen Limburg u mag benaderen met bijvoorbeeld een vragenlijst.
Marcel sluit af: “Iedere huurder heeft een mening over de woningcorporatie. Laten we zorgen dat daar iets mee gebeurt!”   

 

Uitgelicht

Zoeken