2020

 • Op weg naar Donderhof: een uniek zorggebouw op de Donderberg 14 september 2020

  Op 14 september tekenden Proteion, Wonen Limburg en de zorgondernemers Tülay Arslan en Wilma Wijts een intentieovereenkomst om te komen tot de ontwikkeling van een woonzorgcentrum op het terrein aan de Kasteel Hornstraat en Donderbergweg (tegenover het winkelcentrum). Wonen Limburg koopt deze locatie aan van de gemeente Roermond. Als alles meezit start de bouw in het najaar 2021.

 • Wonen Limburg voegt ruim 100 studentenwoningen toe in Maastricht 25 augustus 2020

  Wonen Limburg biedt vanaf de start van het nieuwe studiejaar woonruimte aan 127 studenten in Maastricht in het gloednieuwe studentencomplex Wauwhaus. Het betreft voornamelijk zelfstandige appartementen. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar zelfstandige studentenhuisvesting in Maastricht, dat onlangs nog werd uitgeroepen tot beste studentenkamerstad van Nederland.

 • Welkom thuis in Piushof Panningen 24 juli 2020

  Afgelopen week ontving de laatste van de 54 bewoners de sleutels van zijn nieuwe huis aan de Piushof in Panningen. Na een lange voorbereiding en intensieve samenwerking tussen bewoners, corporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas kan het samen wonen aan de totaal vernieuwde Piushof in Panningen beginnen.

 • Het succesverhaal van Steef 29 juli 2020

  Terugblik op de informatiebijeenkomsten voor leveranciers over PSO

 • Compleet woongebouw in Venray wordt aardgasloos 20 juli 2020

  Een woongebouw aan de Veltumse Kleffen in Venray wordt voorzien van een nieuw soort warmtepomp die nog niet eerder in de woningbouw is toegepast. Met deze collectieve warmtepomp kunnen alle 48 huurappartementen van het aardgas af. Wonen Limburg, eigenaar van het gebouw, heeft deze bijzondere warmtepomp laten ontwikkelen. In september 2020 moet de installatie werken.

 • Welkom nieuwe bewoners Park Zuytwillemsvaert in Weert 30 juni 2020

  Op vrijdag 26 juni ontving de laatste bewoner van de in totaal 75 appartementen in het project aan de Zuytwillemsvaert in Weert de sleutels. Na ruim 1 ½ jaar bouwtijd zijn de twee woongebouwen volledig in gebruik genomen en kunnen de nieuwe bewoners er hun nieuwe thuis gaan maken.

 • Start sloop oud HTS schoolgebouw in Heerlen 25 juni 2020

  Op woensdag 24 juni is de sloop gestart van de betonnen constructie van de voormalige HTS aan de Dr. Jaegersstraat. Op de contouren van het markante schoolgebouw bouwt woningcorporatie Wonen Limburg in totaal 13 betaalbare, energiezuinige conceptwoningen. Deze kwalitatief zeer hoogwaardige woningen worden in een zeer korte bouwtijd gerealiseerd en vormen een mooie aanvulling in deze woonwijk.

 • Welkom terug in onze buurtwinkels, op afspraak 23 juni 2020

  Vanaf dinsdag 2 juni bent u weer van harte welkom op onze buurtwinkels. We vinden het fijn om u weer te mogen begroeten. We houden ons natuurlijk aan de 1,5 meter afstandsregel. Daarom is een bezoek alleen mogelijk op afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. En met maximaal twee personen per huishouden. Bel voor het maken van een afspraak met ons WoonAdviesTeam: 088-385 0800.

 • Veel geld van huurders gaat naar Belastingdienst 18 juni 2020

  De verhuurderheffing staat op bijna tien miljard! De verhuurderheffing geldt sinds 2013 voor alle verhuurders met meer dan vijftig huurwoningen in de gereguleerde sector. Geld dat niet naar de huurder gaat, maar naar de schatkist.

 • Welkom thuis voor huurders Brunssum 08 juni 2020

  Vanaf 1 juli bieden we de huurders van de 16 appartementen aan de Lindestraat en 16 eengezinswoningen aan de Dorpsstraat, Panhoes en Leenheerstraat in Brunssum een ‘Welkom thuis’ bij Wonen Limburg. We breiden ons bezit hiermee uit met in totaal 32 woningen.

 • Onderzoek flora en fauna 14 mei 2020

  Wonen Limburg treft bij een groot deel van haar woningbezit energiebesparende maatregelen. Hierbij wordt van ons verwacht dat we rekening houden met beschermde diersoorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Al deze soorten zijn beschermd onder de ‘Wet Natuurbescherming’ en zijn sterk afhankelijk van bebouwing om in te kunnen nestelen.

 • Wonen Limburg neemt huurovereenkomsten De Zorggroep Schuttersveld over 30 april 2020

  Op verzoek van De Zorggroep nemen wij de huurovereenkomsten voor de appartementen Schuttersveld in Venray van hen over. Normaalgesproken verhuurde de zorginstelling deze woningen zelf aan haar bewoners. Maar omdat de kerntaak van De Zorggroep ligt in het verlenen van zorg en niet op de verhuur van woningen, is dit nu overgedragen aan ons als woningeigenaar. Vanaf 1 mei 2020 huren de bewoners van deze aanleunwoningen in Schuttersveld dus voortaan rechtstreeks van Wonen Limburg.

 • Jaarverslag 2019: Zorg voor elkaar 28 april 2020

  Het jaarverslag van Wonen Limburg en dat van Wonen Limburg Accent is uit. De titel van het jaarverslag van Wonen Limburg – Zorg voor elkaar - stond al vast voor de uitbraak van het coronavirus; maar is nu toepasselijker dan ooit.

 • Huurverhoging per 1 juli 2020 24 april 2020

  Zoals ieder jaar ontvangt u ook dit jaar de huuraanpassingsbrief. Deze ontvangt u vóór 1 mei. Voor de meeste huurders geldt een huurverhoging. In sommige gevallen is een huurbevriezing of huurverlaging mogelijk.

 • Hoe gaan we om met het Coronavirus? 23 april 2020

  Graag informeren wij u over hoe wij omgaan met het coronavirus. Uw gezondheid, die van onze collega’s en relaties staan natuurlijk voorop. Daarom willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.

 • Verlenging ketensamenwerking dagelijks onderhoud 23 april 2020

  Na vijf jaar ervaring opgedaan te hebben met ketensamenwerking, gaat Wonen Limburg deze periode verlengen met nog eens twee jaar. Voor het dagelijks onderhoud werken we samen met zeven partners.

 • Het Gasthuis: Gemeente Heerlen, Leger des Heils en Wonen Limburg realiseren gezamenlijk nieuwe opvang voor zorgmijders in Heerlen 17 april 2020

  De Gemeente Heerlen opent een nieuwe opvang voor zorgmijders in een leegstaand pand aan de Gasthuisstraat 35.

 • Betalingsproblemen door Corona? 26 mei 2020

  Heeft u als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten? Omdat u minder kunt werken bijvoorbeeld? Dan is het misschien lastig om (tijdelijk) de huur te betalen. Laat ons dit zo snel mogelijk weten. We kijken graag met u naar een oplossing. Samen komen we er wel uit!

 • KWH Huurlabel behouden 25 maart 2020

  De waardering voor onze dienstverlening wordt maandelijks onderzocht door KWH (Kwaliteit Woondiensten Huursector). Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden. Maandelijks sturen zij hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om te vragen hoe de dienstverlening loopt.

 • Nieuwe sociale huurwoningen in Maasbracht 19 februari 2020

  Gemeente Maasgouw en Wonen Limburg zijn van plan om in Maasbracht tijdelijk tien sociale huurwoningen voor kleine huishoudens te realiseren. Op initiatief van de gemeente Maasgouw zijn samen met Wonen Limburg de mogelijkheden voor tijdelijke woningen verkend. Dit om op korte termijn te kunnen voldoen aan de vraag naar sociale huurwoningen. De woningen komen te staan aan de Kruisweg in Maasbracht. Gemeente Maasgouw stelt daarvoor de grond ter beschikking.

 • Mogelijk bijzondere woonvorm in Leudal 18 februari 2020

  Het jaar 2020 wordt gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar is om in Leudal een woonvorm te realiseren waarin ouderen en mensen met een functiebeperking kunnen wonen, samen met mensen die bereid zijn iets voor een ander te betekenen. Dat zijn de gemeente Leudal, burgerinitiatief Wonen Leudal en woningcorporatie Wonen Limburg met elkaar overeengekomen.

 • 54 keer een nieuwe thuis in 54 dagen 14 februari 2020

  Donderdag 13 februari vierden we samen met de toekomstige bewoners, de gemeente Peel en Maas en onze bouwpartners een heuglijk moment. Het symbolisch plaatsen van de laatste schoorsteen markeerde het moment dat de laatste van de in totaal 54 woningen aan het nieuwe Piushof in Panningen geplaatst is. Rond de zomer kunnen de bewoners verhuizen naar hun nieuwe thuis.

 • Bouw 16 volledig houten woningen Weert gestart 31 januari 2020

  Op donderdag 30 januari was het officieel startmoment voor de bouw van 16 volledig houten woningen aan de Sportstraat in Weert.

 • In het Trichterveld in Maastricht gaan we 14 woningen realiseren in het middenhuur segment 27 januari 2020

  Maasvallei, Wonen Limburg en BAM Wonen hebben de overeenkomsten voor de realisatie van de laatste fase van de herontwikkeling van Trichterveld in Maastricht getekend. De overeenkomsten zijn ondertekend voor de bouw van de laatste 26 woningen waarvan twaalf koopwoningen voor Maasvallei en veertien huurwoningen in het middenhuur segment voor Wonen Limburg Accent. Met deze ondertekening is de slotfase van de herontwikkeling in Trichterveld gestart.

 • Sloop en nieuwbouw Doolingsbemden in Grubbenvorst 23 januari 2020

  Op dinsdagavond 21 januari hebben we de bewoners van 8 huurwoningen aan Doolingsbemden in Grubbenvorst geïnformeerd over de sloop van hun woningen. De huidige, verouderde woningen kennen technische beperkingen en kunnen helaas niet worden aangepast aan de eisen van de huidige tijd. We gaan de huidige bewoners intensief begeleiden naar een vervangende woning.

 • Meerjarige aanpak om de leefbaarheid en woonkwaliteit in de regio Parkstad te verbeteren 22 januari 2020

  Namens de zeven Parkstadgemeenten tekenden Stadsregio Parkstad Limburg, negen woningcorporaties en het regionaal overleg huurdersorganisaties (ROH) Parkstad afgelopen vrijdag 17 januari 2020 de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024. Hiermee slaan deze partijen de handen ineen om te werken aan de verbetering van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van wijken in de regio.

 • Nieuw appartementengebouw voor Venray 22 januari 2020

  Aan de rand van het centrum van Venray gaan we een appartementengebouw bouwen met in totaal 15 appartementen.

 • Zelf klussen? Doen! Maar let op deze regels 09 maart 2020

  Als u wilt gaat klussen om uw woning te verbeteren, juichen we dat toe. Een mooie woning zorgt voor een prettige leefomgeving. Daar zorgen we samen voor.

 • Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen 14 januari 2020

  De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Daardoor krijgen meer mensen recht op huurtoeslag.

Uitgelicht

Zoeken