Aanleg fietscrossbaantje Christinelaan Weert gestart

Marjolein Nollen

Op initiatief van de Wijkraad Moesel is afgelopen week een begin gemaakt met de aanpak van het braakliggend perceel aan de Christinelaan in Weert. Het terrein wordt omgetoverd tot een fietscrossbaantje voor de jeugd.

Sinds een jaar of twee ligt het terrein aan de overzijde het buurtcentrum Moesel er maar treurig bij. Na de sloop van Basisschool De Zevensprong bleef een nieuwe bestemming van het perceel uit en dus werd het stuk grond geëgaliseerd en ingezaaid. Tot ergernis van omwonenden veranderde de plek in de loop van de tijd tot een hondenuitlaatplek.

Wijkraad Moesel kwam na een gesprek met bewoners tot het initiatief om het perceel aan te pakken en er een speelveld voor de jeugd van te maken. Met medewerking van Wonen Limburg en de gemeente Weert is afgelopen week begonnen met de aanleg van een fietscrossbaantje met heuvels en kuilen. In de winter kan de plek mogelijk gebruikt worden om te schaatsen of te sleëen. De aanpak van het terrein kost zo 'n 4.000,- euro, waarvan Wonen Limburg de grootste financiële bijdrage levert. Voorwaarde is wel dat het onderhoud en beheer door de wijkbewoners wordt gedaan.

Op zaterdag 3 mei 2014 wordt de nieuwe speelplek feestelijk geopend. Op die dag wordt ook meteen groen en struiken rondom de baan aangeplant.


 

 

Uitgelicht

Zoeken