Alle woningcorporaties gaan verantwoord om met derivaten

Marjolein Nollen

Alle 147 corporaties, ook Wonen Limburg, die werken met derivaten hebben voldoende financiële reserves om de risico's daarvan op te vangen. Dat blijkt uit de 4e stresstest derivaten van toezichthouder CFV. Dat meldde minister Blok op 12 mei aan de Tweede Kamer.

Derivaten zijn financiële instrumenten om de gevolgen van rentewisselingen op te vangen. Alle woningcorporaties haddden eind 2013 voldoende reserves om de financiële consequenties van een daling van de marktrente met 2 procent te kunnen dragen. De totale derivatenportefeuille nam af door het aflopen en afwikkelen van contracten.

In 2014 voert het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) onaangekondigd een steekproef uit onder corporaties die op 31 december 2013 net aan de buffereis voldeden. Zo houdt de toezichthouder in de gaten of zij bij een gedaalde rente nog steeds aan de buffereis kunnen voldoen.

Uitgelicht

Zoeken