Buurtwinkel Horst aanwezig op WIJ festival ‘Van Onderop’ in Horst

Marjolein Nollen

Op zaterdag 17 mei organiseerde de Gemeente Horst aan de Maas het ‘WIJ festival’. Ruim 50 lokale initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en werk presenteerden zich.

Wij zien dat veel vrijwilligers die van aanpakken weten zelf de schouders zetten onder het leefbaar houden van hun dorp of wijk. Dit is goed voor de samenhang onder buurtbewoners. Wonen Limburg juicht deze initiatieven toe.
Het doel van het festival was om anderen te inspireren. Vrijwilligers konden de aanwezige professionals laten weten wat zij als vrijwilliger nodig hebben om hun ‘werk’ goed te kunnen doen. Waardevolle tips en informatie werden opgehaald.

Aandacht voor Leefbaarheidsfonds
Wonen Limburg deed graag mee aan dit festival. Voor ons was dit weer een mooie gelegenheid om ons Leefbaarheidsfonds onder de aandacht van Limburgse bewoners te brengen. En omdat de belangstelling voor een financiële bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds groot was, verwachten wij binnenkort weer veel nieuwe aanvragen!

Al met al was het een mooie dag waarbij medewerkers van Wonen Limburg hun netwerk hebben versterkt en leuke nieuwe contacten legden. Wij kijken er met plezier op terug.

 

 

Uitgelicht

Zoeken