Fusiefeest Huurdersvereniging Noord-Limburg

Marjolein Nollen

Huurdersvereniging Noord-Limburg en Huurdersvereniging Peel en Maas gaan al sinds 1 januari samen verder als 1 huurdersvereniging met 3 afdelingen. De nieuwe Huurdersvereniging Noord-Limburg telt in totaal zo’n 1725 leden. De ledenvergadering van de Huurdersvereniging Noord-Limburg van april kreeg daarom een feestelijk tintje.

Reden voor het samengaan is de overtuiging dat samenwerking op grotere schaal meer gewicht in de schaal legt in het overleg met de verhuurder (Wonen Limburg). Daarbij speelt ook mee dat het kleine aantal actieve vrijwilligers van de Huurdersvereniging Regio Peel en Maas een bedreiging vormde voor het voortbestaan.

De schaalvergroting betekent niet dat er minder aandacht komt voor huurders. Zaken als financiën en ledenadministratie worden centraal in Venray geregeld, zodat er meer tijd overblijft voor de daadwerkelijke belangenbehartiging. Ook blijft er in Peel en Maas (net als in Horst en in Venray) een afdeling actief met mensen uit de eigen regio.

De opkomst tijdens de feestavond in Herberg de Lindehoeve in Grubbenvorst was groot. De Huurdersvereniging Noord-Limburg verlootte die avond een maandhuur gratis wonen. Mevrouw Giesberts uit Venray was de gelukkige winnaar. Op 5 mei kreeg zij bezoek van voorzitter Willy Traa die haar persoonlijk de cheque overhandigde.

De feestcommissie van de Huurdersvereniging Noord-Limburg bestond uit Rieky Mulders, Hetty Klok, José Koopmans, Gradje de Bruijn, Theo Korsten, Pim Schrijver en Rahim Ashdari.

 

Uitgelicht

Zoeken