Huurdersstage. Een goed idee?

Marjolein Nollen

Op 19 mei schoven 10 huurders bij ons aan de keukentafel in het Wonen Limburg Huis om mee te denken over 2 onderwerpen.

Uit het lezersonderzoek van ons magazine In de buurt van… bleek onder andere dat huurders meer willen lezen over beleidsonderwerpen. We wilden graag horen welke onderwerpen dit dan zouden moeten zijn.
Verder wil Wonen Limburg graag een stage voor huurders organiseren. Is het een goed idee om huurders uit te nodigen om een kijkje in onze keuken te nemen? En zo ja, hoe moet het programma er dan uitzien? We vroegen de groep om hierover met ons mee te denken.

Beleidsonderwerpen
De huurders gaven aan meer te willen lezen over met name ons beleid over leefbaarheid, onderhoud en dienstverlening. Waarom vindt Wonen Limburg leefbaarheid zo belangrijk en hoe kunnen huurders een bijdrage in hun buurten leveren? Hoe is het onderhoud van een VVE georganiseerd en waarom zijn de buurtwinkels niet de hele dag geopend? Over deze onderwerpen gaan we in de volgende uitgaven van In de buurt van… meer vertellen.

Huurdersstage
Op de vraag of een huurdersstage een goed idee is, was het antwoord volmondig ja. De interesse gaat uit naar het meelopen met een medewerker in een bepaalde functie. Of het volgen van een proces, bijvoorbeeld hoe de follow-up gaat van een reparatieverzoek. Er volgden zelfs al spontaan aanmeldingen voor de stage. We bekijken nu intern hoe we tot een pilot van de huurdersstage kunnen komen.

 

Uitgelicht

Zoeken