Intentieovereenkomst Huis van Morgen in Panningen ondertekend

Marjolein Nollen

Op vrijdag 27 juni tekenden de samenwerkende partners in het Huis van Morgen een intentieovereenkomst om te komen tot de realisatie van het Huis van Morgen. Dit is een demonstratiewoning waar bezoekers kunnen zien wat er bouwkundig en technologisch mogelijk is om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Op dit moment wordt er druk verbouwd en gewerkt aan de inrichting van dit ‘inloophuis’ aan de Bernhardstraat in Panningen. De verwachting is dat in september de deuren voor het publiek open kunnen.

Samenwerking
Het project is een samenwerking van de Gemeente Peel en Maas, De Zorggroep, Stichting Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT en Proteion Thuis. Wethouder Raf Janssen van de Gemeente Peel en Maas is blij met dit initiatief. ‘Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg aanmerkelijk toe de komende jaren. Behalve de vraag verandert ook de zorg van karakter. In het Huis van Morgen kunnen we op een concrete manier laten zien wat mensen zélf kunnen doen om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen wonen’.

Een realistisch beeld
Het toegankelijke inloophuis geeft bezoekers een realistisch beeld van de huidige mogelijkheden wat betreft informatie- en communicatietechnologieën, domotica, hulpmiddelen  en fysieke woningaanpassingen. Het huis zal regelmatig worden aangepast met hulpmiddelen en innovaties. Intussen heeft een aantal bedrijven hun medewerking toegezegd aan dit initiatief. Zo doen onder andere Kömhoff, Janssen Bouw, Medicura, Medipoint en Cuypers Kozijnen BV mee met dit project.

Leeromgeving
Het Huis van Morgen heeft daarnaast een onderwijskundige functie waar scholieren in contact kunnen komen met praktische toepassingen. In het kader van hun opleiding of maatschappelijke stage kunnen zij een actieve bijdrage leveren in de realisatie en exploitatie. Daarbij kunnen scholieren zich een beeld vormen van de sector zorg en welzijn als mogelijk toekomstig werkveld.
Het Huis van Morgen is verder als lopend project opgenomen in het Jaarplan Zorg op Afstand van EIZT, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie. Bij Zorg op Afstand benutten formele en informele zorgverleners en zorgvragers, die zich op verschillende plaatsen bevinden, ICT-mogelijkheden voor het verlenen en ontvangen van zorg.

Inzet van vrijwilligers
Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij de praktische realisatie en de uitvoering van het Huis van Morgen. Zij kunnen op verschillende manieren meedenken en in allerlei vormen een bijdrage leveren. Stichting Vorkmeer is op zoek naar mensen die op enthousiaste wijze een steentje willen bijdragen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Piet Selen van Vorkmeer, telefoon 077 - 307 73 50 of per mail p.selen@vorkmeer.nl.


 

Uitgelicht

Zoeken