Jaarverslag 2013 'Wonen Limburg in beweging'

Marjolein Nollen

Want een bewogen jaar, dat was het zeker.

Letterlijk, gezien onze verhuizing van alle backoffice activiteiten naar ons nieuwe Wonen Limburg Huis en de (her)opening van onze lokale buurtwinkels. Inclusief de opening van een nieuwe buurtwinkel in Sittard. Welkom thuis!

Maar ook …
• … brachten we het aantal leveranciers voor niet-planmatig onderhoud terug naar slechts acht leveranciers waar we intensief mee samenwerken.
• … startten we met de Stroomversnelling waarbij we met vijf andere corporaties en vier bouwbedrijven een groot deel van de bestaande woningvoorraad versneld energieneutraal willen maken.
• … ondersteunden we initiatieven van bewoners die zelf de regie naar een
betere toekomst willen pakken.
• … implementeerden we een geheel nieuw primair automatiseringssysteem.
• … bouwden we 430 nieuwe huizen.
• … namen we 1000 huizen over van een collega-corporatie voor behoud in de sociale huursector.

Bewegen en bewogen
Het jaar 2013 hebben we ervaren als een bewogen jaar met veel ontwikkelingen op economisch, demografisch en politiek vlak.
We hebben het jaar, ondanks maatregelen als de verhuurdersheffing en de ook in 2013 nog aanhoudende recessie, goed afgerond. In dit jaarverslag leest u wat wij allemaal gedaan hebben en waar we ons voor ingezet hebben.

Voor vragen over het jaarverslag 2013 kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Uitgelicht

Zoeken