Kinderen richten Natuur Belevingstuin in

Marjolein Nollen

Een aantal enthousiaste bewoners heeft een werkgroep gevormd om het voormalige tennispark van TC Rodhe en het aansluitende paardenweitje op te gaan knappen en om te toveren tot een natuurbelevingstuin. De Natuur Belevingstuin Landweert is een initiatief van een aantal wijkbewoners uit de Venrayse wijk Landweert-II en vooral van een aantal bewoners van de Muurpeper, Morgenster en de Melisse.

Na eerst een tijd plannen te hebben gemaakt en de juiste middelen te vinden voor dit project,  was het nu tijd voor actie. Afgelopen weken is er al flink grondwerk verzet om de vele brandnetels uit het zicht te halen. Er is een grote natuurlijke zandbak gecreëerd die vol is gestort met speelzand; de eerste lijnen voor de fietscrossbaan zijn al zichtbaar. De Gemeente Venray evenals het wijkteam en het wijkplatform ondersteunen en faciliteren de werkgroep hierin.

Nadat de kinderen uit de bovenbouw van de Kruudwis al eerder maquettes hadden gemaakt voor de inrichting van de belevingstuin, mochten donderdag de eerste fysieke werkzaamheden worden uitgevoerd. De kinderen van groep 3 mochten zaden van wilde bloemen planten, groep 4 werd aan het werk gezet met het uitzetten van een zelf gecreëerd pad van houtsnippers en de kinderen van groep 7 mochten heuse wilgenhutten maken. De bedoeling van de belevingstuin is dat met name de kinderen het terrein zelf spelenderwijs gaan inrichten en blijven veranderen.

Vervolgens is het plan om op zaterdag 14 en 21 juni  van 09.00 tot 12.00 uur de Natuur Belevingstuin definitief verder in te richten. Daarbij zijn nog wat extra handen van harte welkom. Heeft u interesse om mee te helpen of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met één van onderstaande personen:

Rob Hazeleger                                 
r.hazeleger@gmail.com             

Theo Hendriks
Theohendriks21@gmail.com

Mariëlle Jansen
max.janssen@home.nl

 

 

Uitgelicht

Zoeken