Parlementaire enquête woningcorporaties

Marjolein Nollen

Op dit moment is er een parlementaire enquête rondom woningcorporaties. Op 4 juni starten de openbare verhoren. Maar waarom zijn de woningcorporaties onderwerp van onderzoek? En wat betekent dat voor Wonen Limburg?

Afgelopen jaren waren er verschillende incidenten bij woningcorporaties. Variërend van fraude tot verkeerde investeringen en financieel wanbeheer. Daarom onderzoekt het parlement nu hoe dat kon gebeuren. Ook de rol van de politiek, toezichthouders en gemeenten wordt onderzocht. Dat onderzoek moet leiden tot verbeteringen, zodat zulke misstanden niet meer kunnen voorkomen.

Wonen Limburg geen onderwerp van onderzoek
Gelukkig is Wonen Limburg zelf geen onderwerp van onderzoek. Dat geldt natuurlijk ook voor de meeste overige woningcorporaties (in totaal zijn er 380 corporaties in Nederland die samen 2,4 miljoen huizen verhuren) die allemaal aan hun belangrijkste taak werkten: het fatsoenlijk en betaalbaar huisvesten van mensen. Wel hebben wij last van zaken die bij andere corporaties niet goed gingen. Corporaties staan immers financieel garant voor elkaar. De schade die een individuele corporatie loopt, kan daardoor op het collectief afgewenteld worden.

Aan de slag met verbeteringen
We hopen dat het onderzoek leidt tot duidelijkheid en verbeteringen in het Nederlandse systeem van woningcorporaties. Het zou al veel schelen als voor iedereen helder wordt waar woningcorporaties wel en niet voor zijn in de samenleving. Zelf is de corporatiesector natuurlijk ook al aan de slag gegaan met verbeterpunten. Zo is het toezicht aangescherpt en wordt er behoorlijk gesneden in de bedrijfslasten.

Gelukkig ging er afgelopen tijd ook veel goed
We begrijpen dat de voorgevallen incidenten nu natuurlijk de gehele corporatiesector overschaduwen. Dat vinden we jammer. Juist omdat er ook zóveel goeds bereikt is. De Nederlandse voorraad sociale huurwoningen behoort tot de beste in de wereld. Sinds midden jaren 90 hoeft daar geen miljarden aan overheidsgeld meer in. De sociale huursector functioneert zónder subsidies. Huurders zijn in het algemeen tevreden over hun huis en de dienstverlening van hun corporatie. En corporaties werken momenteel hard aan oplossingen om de sector beter te laten functioneren en te vernieuwen.

En wijzelf slaagden er in om ondanks de crisis goed te blijven presteren. Slechts een kleine greep uit de resultaten:
• We vinden het belangrijk dat mensen met een laag inkomen betaalbaar kunnen wonen. Voor de meeste huizen vragen we niet de volledige huurprijs die we volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel mogen vragen. Gemiddeld vragen wij 75% van de maximaal redelijke huurprijs.
• In 2013 voerden we geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. In 2014 doen we dat wel, maar gematigd: 1% minder dan het maximale percentage dat door de overheid is toegestaan. Daarnaast willen we 14% van onze huurwoningen in het goedkope segment houden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 389,05 per maand.
• Ook blijft Wonen Limburg investeren in nieuwbouw. We bouwden in 2013 430 nieuwe huizen.
• We investeren in energiezuinige woningen, zodat de woonlasten van bewoners dalen. In 2013 pakten we ruim 700 huizen energetisch aan. Gemiddeld stegen deze huizen met 3 energielabels naar gemiddeld een label B. Daarnaast werden 571 huizen voorzien van zonnepanelen.
• We begeleidden in 2013, samen met onze partners, ruim 100 mensen naar een stage, leer-of werkplek. We zijn er namelijk van overtuigd dat als mensen een goede dagbesteding hebben dit de leefbaarheid in wijken en buurten ten goede komt.
• Tot slot hebben we in 2013 de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie afgerond. Bureau Ecorys heeft ons en onze belanghouders gevraagd naar onze resultaten en de manier waarop we die bereiken. Met een rapportcijfer van een 6,9 blijkt dat we op de goede weg zitten.


 

Uitgelicht

Zoeken