Laptop en beamer voor Somalische Stichting

Marjolein Nollen

De Somalische Stichting Venray heeft van ITSN en Wonen Limburg een tweedehands laptop en beamer ontvangen. De “gift” is een resultaat van de Maatschappelijke Beursvloer in Venray van afgelopen juni. Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoetten bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar. Zij ruilden hier goederen en diensten met elkaar.

Met de donatie van de apparatuur ondersteunen ITSN en Wonen Limburg het werk van de Somalische Stichting, dat gericht is op integratie in de Nederlandse maatschappij en gezelligheid in de Somalische gemeenschap.

De Somalische Stichting gaat de laptop en beamer vooral inzetten bij de wekelijkse Nederlandse les die zij verzorgen en het secretariaatswerk. Anis Abdi, de vertegenwoordiger van de Somalische Stichting, vertelde blij te zijn met de donatie. De stichting voelt zich hierdoor erg gesteund. De wederdienst bestaat uit het verzorgen van een Somalische lunch in de bedrijfskantine van Wonen Limburg.

Wonen Limburg onderstreept het belang van de relatie tussen de woningcorporatie en (bewoners)organisaties. Ook ziet zij een belangrijke taak voor zelforganisaties in het bevorderen van deelname aan de maatschappij.

 

Uitgelicht

Zoeken