Pioniers in Venray!

Marjolein Nollen

Het project Beheer je buurthuis is gestart. Een project van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) om de tientallen bewonersgroepen te ondersteunen bij het overnemen van buurthuizen in zelfbeheer. Eén van die buurthuizen is ‘t Schöpke in Venray. ’t Schöpke is in april 2013 gerealiseerd door Wonen Limburg.

Het LSA gaat vijf startende pioniers intensief begeleiden tijdens de eerste jaren van het beheer van een buurthuis. De pioniers, waaronder ‘t Schöpke, krijgen een team van experts tot hun beschikking. Alle informatie die het LSA opdoet en/of ziet dat er nog wordt gemist gaat het verzamelen en doorgeven via de website www.beheerjebuurthuis.nl en een actieve community.

Kennis ontbreekt
Vele honderden buurthuizen sluiten wegens bezuinigingen. Ook op welzijn wordt veel bezuinigd. Intussen verandert door transities en decentralisaties de manier waarop er gewerkt wordt in stadswijken. Gemeenten geven buurthuizen nu maar al te graag in handen van bewoners. Maar de manier waarop dat gaat is in elke gemeente anders: er is geen eenduidig beleid. In veel gemeenten worden bewoners amper of niet gefaciliteerd en ontbreekt er simpelweg veel kennis over dit onderwerp.

Echt van de buurt
LSA ziet dat veel actieve bewoners graag een buurthuis van onderop besturen. En er een buurthuis van maken dat aansluit bij de wensen van de wijk (en dus niet de hele zomervakantie dicht gaat), een buurthuis dat echt van de buurt is. Het exploiteren van een accommodatie is echter geen sinecure. LSA gaat de bewoners onder meer door het woud van regelgeving, verschillende belangen, vergunningen en moeilijke constructies heen helpen. Ook gaat LSA helpen met het op een rij krijgen van kosten en baten, hoe hoog is die energierekening en hoeveel huur kan men vragen aan de verenigingen die hier een ruimte willen huren.

Vijf pioniers
Op de oproep aan startende bewonersgroepen in zelfbeheer om zich voor het LSA-project in te schrijven, kwamen tientallen initiatieven binnen. Daaruit koos het LSA samen met een adviescommissie vijf uiteenlopende projecten, waaronder ‘t Schöpke:
Een wijkontmoetingscentrum met professionele partners als huurders moet worden gedragen door de wijk. Daarvan is ’t Schöpke zich als geen ander bewust. Daarom gaat het nieuwe bestuur van het buurthuis op zoek naar behoefte, draagvlak, reële groei en potentie in de Venrayse wijk Veltum. Het moderne gebouw is er, net als een bijna ongeëvenaard enthousiasme; nu nog een echt gevoel van eigenaarschap in de wijk. ’t Schöpke staat voor een nieuwe start, die we met het project Beheer je Buurthuis van dichtbij gaan meemaken!

 

Uitgelicht

Zoeken