Samenwerking partners voor Nieuwbouw & Transformatie bekrachtigd

Marjolein Nollen

Vandaag is het samenwerkingshandvest door Van Wijnen, Bouwbedrijven Jongen en Wonen Limburg ondertekend.

Sinds maart van dit jaar zijn onze partners waarmee Wonen Limburg een groot deel van haar nieuwbouw en transformatie de komende periode oppakt, bekend. Samen met Van Wijnen en Bouwbedrijven Jongen is inhoud gegeven aan deze samenwerkingsvorm en wordt afgestapt van onze traditionele rol van opdrachtgever. Daarnaast is in mei het kernteam binnen deze samenwerking gestart met de projecten.
 
Binnen deze samenwerking gaat het om de realisatie van de gezamenlijke belangen en de hierbij behorende doelen. Om dit te kunnen bereiken verwachten we van iedereen een andere instelling (in mindset en gedrag) en worden andere competenties gevraagd dan in het traditionele bouwproces. Deze samenwerking vraagt dan ook om betrokken mensen en lerende en winnende teams op alle niveaus.
Daarnaast staan creativiteit en innovatie hoog in het vaandel. Door het verbeteren van de kwaliteit van de projecten, het reduceren van de kosten en het terugbrengen van de doorlooptijden geven we een impuls aan het verhogen van de tevredenheid van onze huurders en vernieuwing. 
 
Dit alles is vertaald naar het zogenaamde N&T-ketenintegratie-(t)huis en dit vormt de basis van de contouren voor deze verdere samenwerking. Nu deze bekend zijn en op papier staan, is vanmorgen het handvest door de stuurgroep ondertekend en heeft de overdracht aan het kernteam plaatsgevonden.
Tijdens de overdracht stonden Ger Peeters, Raymond Vaessen en Frank Zuthof stil bij het waarom, hoe en wat van deze samenwerking.

 

Uitgelicht

Zoeken