Weert krijgt calisthenicspark

Marjolein Nollen

Street Workout is de grootst groeiende sport in Nederland. Het is een rage en steeds meer jongeren beoefenen deze sport. Deze sport is begonnen in Amerika en is enorm hard aan het groeien. Het zijn voornamelijk oefeningen zoals pushups, pullups, dips waarbij allerlei soorten trucjes erbij worden verzonnen. Street Work Out wordt ook wel Calisthenics genoemd. Deze sport is ook in Weert steeds populairder.

Calisthenics Weert
Calisthenics Weert is een groep jongeren die door middel van de sport Calisthenics een gezondere leefstijl willen creëren voor zichzelf en hun omgeving. De groep Calisthenics Weert wil jongeren uit de regio Weert laten sporten in een gezellige groep die elkaar ongeacht hun niveau steunt om door te zetten, de trainingen zijn puur op lichaamsgewicht in de frisse buitenlucht.

Vraag om eigen parkje
Op dit moment traint de groep in de wijk Molenakker op enkele bestaande speeltoestellen. De groep breidt echter zich snel uit en er is behoefte aan een eigen parkje met meer mogelijkheden. Door een aantal jongeren is bij de gemeente Weert de vraag gesteld om een calisthenics park aan te leggen. De aanleg van een calisthenics park bleek ook een populaire wens op www.mijndroomvoorweert.nl. De gemeente hecht veel waarde aan sport en beweging onder de jeugd en de aanleg van een calisthenics park past binnen de beleidskaders van de gemeente Weert.

Jongeren aan zet
Ondersteund door Punt Welzijn legden de jongeren een paar maanden geleden contacten met diverse partijen die hun initiatief konden steunen. Ook Wonen Limburg werd benaderd. In een overleg wisten de jongeren alle partijen enthousiast te krijgen voor hun initiatief.

Kosten worden gedeeld
De gemeente zal niet alle kosten voor haar rekening nemen. De kosten voor het park worden gedragen door drie participanten. Dat zijn Wonen Limburg, de gemeente Weert en de jongeren van de calisthenicsgroep. Ieder draagt een derde deel bij aan deze investering.

De beheerkosten komen de komende jaren ten laste van het onderhoudsbudget van de speelplaatsen. De leverancier van het calisthenics park (ABC terreininrichting) neemt het onderhoud voor de komende 5 jaar voor hun rekening nemen. Extra (mogelijke) reparatiekosten komen voor rekening van de gemeente. Wat de exacte locatie wordt van het calisthenics park is nog niet bekend.

Meer info over calisthenics: https://www.facebook.com/calisthenicsweert?fref=ts

 

Uitgelicht

Zoeken