Wonen Limburg en Vincent van Gogh gaan samen aan de slag met het Annapark

Marjolein Nollen

Wonen Limburg en Vincent van Gogh hebben een intentieverklaring ondertekend om het Annapark in Venray gezamenlijk te gaan herontwikkelen. De herontwikkeling zal zich focussen op woningbouw in combinatie met maatschappelijke voorzieningen.

In 2010 is er een globaal stedenbouwkundig plan (GSP) vastgesteld door de gemeenteraad van Venray dat als leidraad dient voor de herontwikkeling van het park. De gemeente is daarbij een belangrijke gesprekspartner om samen de kernpunten van het GSP opnieuw te bepalen en hernieuwd draagvlak te realiseren.

Wonen Limburg staat voor de opgave om voldoende woningbouw te realiseren in Venray en ziet het Annapark als een goede mogelijkheid om ook hier sociaal en maatschappelijk vastgoed te realiseren in het huursegment.

Vincent van Gogh en Wonen Limburg, samen met gemeente en marktpartijen starten de komende tijd met een haalbaarheidsonderzoek voor een ontwikkelplan dat past bij deze tijd en recht doet aan de historische en natuurwaarden van het park. De insteek is om dit op een organische wijze vorm te geven de komende jaren. Dit geeft maximale ruimte en flexibiliteit voor ontwikkelingen in de toekomst.

 

Uitgelicht

Zoeken