Woningstichting Urmond en Wonen Limburg gefuseerd

Marjolein Nollen

Minister Blok van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusieplannen tussen Woningstichting Urmond en Wonen Limburg. Maandagmiddag 11 augustus 2014 is de fusie officieel beschreven bij de notaris. Vanaf deze dag gaan beide corporaties dan ook enthousiast samen verder onder de naam Wonen Limburg.

Nico Pelt, voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting Urmond: “De veranderingen in de woningmarkt en de maatregelen van de overheid, maken herbezinning op de toekomst van woningcorporaties noodzakelijk. Willen zij hun volkshuisvestelijke taak goed blijven uitvoeren, dan vereist dat een gedegen financiële basis en een toekomstbestendig beleid.
Wij willen graag invulling blijven geven aan de sociale opgave die wij ons hebben gesteld: het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Daarom hebben wij nu, met het oog op de toekomst, vanuit onze huidige sterke positie de keuze gemaakt om bij een grotere, financieel gezonde corporatie aan te sluiten. Wij wachten niet af tot zelfstandigheid niet meer tot de mogelijkheid behoort. Voor ons betekent het opgaan in
het groter geheel van Wonen Limburg, de beste garantie dat de plannen voor Urmond doorgang kunnen vinden.” Woningstichting Urmond beschikte over circa 550 woningen en had 5 medewerkers in dienst.

Aanpak regionale opgaven vraagt om samenwerking
Wonen Limburg, met 25.000 woningen en 275 medewerkers de grootste corporatie van Limburg, vindt dat zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft lokale corporaties die hun opgaven niet meer kunnen vervullen, te helpen. Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg: “Door de afnemende en vergrijzende bevolking liggen er flinke opgaven in de regio Westelijke Mijnstreek. Vooral op het gebied van wonen en zorg. De aanpak hiervan vraagt om samenwerking van partijen die hun verantwoordelijkheid nemen en organisatie- en investeringskracht hebben. Met deze fusie geven we daar op een robuuste manier invulling aan.”

Daarnaast zorgt de fusie voor vermindering van versnippering in de Westelijke Mijnstreek waardoor beter ingespeeld kan worden op de vraag. Zo kunnen er betere strategische voorraadbeheer keuzes worden gemaakt met lagere kosten.

Instemming ministerie
De minister heeft de voorgenomen fusieplannen beoordeeld aan de hand van een aantal toetsingscriteria. Zo werd bekeken wat de gevolgen van de fusie zijn voor de huurontwikkeling,  het behoud van lokale binding, de inzet van de investeringscapaciteit en onder meer de kwaliteit van de dienstverlening. Hierin zag de minister geen bezwaren en heeft dus zijn instemming verleend.

Welkom Thuis voor nieuwe huurders
Wonen Limburg heeft de huurders van Woningstichting Urmond inmiddels per brief verwelkomd. Vanaf nu kunnen zij voor hun huurderszaken bij de buurtwinkels van Wonen Limburg terecht. Het vertrouwde kantoor in Urmond blijft gewoon bestaan, hetzij in een iets aangepast jasje.


 

Uitgelicht

Zoeken