Een dikke voldoende voor onze dienstverlening

Marjolein Nollen

Huurders geven woningcorporaties gemiddeld een 7,3 voor hun dienstverlening. En de door corporaties beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in de periode 2012-2013 met 2,4 procent gedaald. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste Aedes benchmark. Ook Wonen Limburg deed mee aan de benchmark. Huurders waarderen onze dienstverlening met een 7,6 en deze score ligt daarmee dus boven het gemiddelde.

Op 25 november werden de resultaten van de Aedes benchmark woningcorporaties bekend gemaakt. Een benchmark is een onderzoek waarin de prestaties van verschillende organisaties met elkaar worden vergeleken. Zodat een corporatie kan bekijken waar verbetering mogelijk is. Deze eerste editie van de benchmark laat de prestaties van woningcorporaties in 2013 op twee belangrijke thema’s zien: de tevredenheid van huurders en de bedrijfslasten. Er deden 312 corporaties mee.

Kwaliteit dienstverlening

Wonen Limburg is blij met de 7,6 die onze huurders geven voor onze dienstverlening. Huurderstevredenheid is voor ons een heel belangrijke drijfveer. We willen dat huurders zich thuis voelen in hun huis. Daar draagt tevredenheid over hoe wij u helpen zeker ook aan bij. Wij blijven daarom continue werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten van alle deelnemende corporaties samen daalden in 2013 ten opzichte van 2012 met 2,4%. Ook bij Wonen Limburg daalden de bedrijfslasten. Desondanks liggen onze bedrijfslasten hoger dan het gemiddelde (€ 1.264 tegenover € 1.035). Deels is dit verklaarbaar door een aantal specifieke omstandigheden. Zoals investeringen die we gedaan hebben in een nieuw bedrijfssysteem en onze keuze voor buurtwinkels bij onze huurders in de buurt. De ingezette daling willen we naar de toekomst toe echter verder doortrekken. Daar ligt voor onze organisatie een belangrijke ambitie. Deze benchmark helpt ons daarbij door een goede vergelijking te maken met andere corporaties.

Transparant

We vinden het belangrijk om mee te werken aan deze benchmark omdat we het goed vinden dat woningcorporaties transparant zijn over wat zij doen en dit met cijfers kunnen onderbouwen. Zo kunnen we van elkaar leren en wordt duidelijk wat een woningcorporatie doet voor de samenleving.

 

Uitgelicht

Zoeken