Wonen Limburg bouwt 18 energiezuinige woningen in Baarlo

Marjolein Nollen

Als vervolg op de informatiebijeenkomst van 5 november jl. houdt Wonen Limburg op 28 januari weer een informatieavond. Tijdens deze avond licht Wonen Limburg haar plannen nader toe en maakt ze met geïnteresseerde mensen een start om samen invulling te geven aan deze bijzondere woonplek.

Op 5 november jl. presenteerden Stichting Multifunctioneel Centrum (MFC) de Engelbewaarder en Wonen Limburg de plannen voor de Engelbewaarder en de opstart van nieuwbouwplan ‘het Hof’. Dit plan betreft de invulling van de laatste fase in het plan ‘Rond de Engelbewaarder’ op het braakliggend terrein hoek Maasstraat-Pastoor Geenenstraat.

Tijdens deze informatiebijeenkomst is door Wonen Limburg aangegeven dat het nieuwbouwplan waarschijnlijk zou voorzien in 18 levensloopbestendige huurwoningen. Wonen Limburg heeft onlangs definitief gekozen voor de realisatie van dit plan met alle 18 levensloopbestendige woningen als vrije sector huurwoning. Vrije sector huurwoningen zijn woningen vooral bestemd voor huurders met een huishoudinkomen hoger dan € 38.000,-. Deze woningen komen dan ook niet in aanmerking voor huurtoeslag. Wonen Limburg heeft hiervoor gekozen omdat het voor deze doelgroep lastig is een betaalbare huurwoning te vinden in de particuliere markt. Voor een sociale huurwoning komen ze niet in aanmerking. En een hypotheek afsluiten valt met dit inkomen ook niet mee. Wonen Limburg wil voor deze mensen huren ook betaalbaar houden.

Lage energierekening

De levensloopbestendige huurwoningen worden energieneutraal uitgevoerd. Een energieneutrale woning is een woning die met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien nagenoeg evenveel energie verbruikt als dat het zélf opwekt. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat de toekomstige bewoners een lage energierekening hebben voor verbruik van gas en elektra.

Thuis in Baarlo

In nauw overleg met de gemeente wordt op korte termijn de bestemmingsplanprocedure opgestart en parallel daaraan wil Wonen Limburg graag in gesprek komen met toekomstige huurders. Voor deze woningen zoekt Wonen Limburg dan ook mensen die heel graag in Baarlo, op deze bijzondere plek, willen wonen. Mensen die samen met ons willen meedenken over hun nieuwe (t)huis. Maar ook mensen die willen meewerken aan goede verhoudingen in de buurt en zich samen met de andere buurtbewoners willen inzetten voor activiteiten vanuit o.a. de Engelbewaarder. Kortom gemotiveerde, creatieve en actieve mensen, jong en oud met een hart voor Baarlo.

Informatieavond

Hiervoor organiseert Wonen Limburg op de avond van 28 januari 2015 een informatiebijeenkomst, waarin de plannen nader worden toegelicht. Graag nodigt Wonen Limburg geïnteresseerde mensen uit om samen aan dit plan te gaan werken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze buurtwinkel in Panningen, via de e-mail (woonservice-noord@wonenlimburg.nl) of per telefoon (0800-1881). Na aanmelding ontvangt u ruim van tevoren nadere informatie over het exacte tijdstip en de locatie. Toekomstige huurders moeten wel ingeschreven staan bij Thuis in Limburg, dit kan via de website thuisinlimburg.nl. Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u via bovenstaande contactgegevens contact opnemen met onze buurtwinkel.

 

Uitgelicht

Zoeken