Zonnig-Limburg kiest Tautus als partner voor de uitvoering

Marjolein Nollen

Zonnig-Limburg, een samenwerkingsverband van tien Limburgse woningcorporaties en de provincie Limburg, heeft haar selectietraject rondom de levering en installatie van minimaal 3.000 zonnepanelensystemen afgerond. Na een uitgebreid aanbestedingstraject is Tautus gekozen als partner voor dit project. Hiermee is een belangrijke stap in het proces gezet.

Zonnig Limburg

Via Zonnig-Limburg gaan de tien deelnemende corporaties, waaronder Wonen Limburg, in drie jaar tijd gezamenlijk minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen.

Zoveel mogelijk ontzorgen

Tautus heeft tot doel het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen. “Met dit grootschalige Limburgse project kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de verduurzaming van sociale huurwoningen. We regelen zoveel mogelijk voor de deelnemende corporaties: informatieverstrekking aan huurders, de schouwing, de inkoop, de installatie en de monitoring. Uiteraard alles in nauw overleg met Zonnig-Limburg en de afzonderlijke corporaties. We werken voor dit project enkel samen met Limburgse installateurs”, aldus Stefan Pieters van Tautus.

Prestatie-inkoop

Peter Hopmans, projectleider van Zonnig-Limburg: “We kozen voor de methode van prestatie-inkoop omdat we de prijs niet de belangrijkste pijler vinden. We gaan voor een lange periode een intensief traject aan met de gekozen leverancier. Dan moet je echt het vertrouwen hebben in een partij dat die behalve een goede prijs ook op andere onderdelen goed presteert. “

Over Zonnig-Limburg

De deelnemende corporaties willen met Zonnig-Limburg vooral de woonlasten voor huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren. De provincie Limburg subsidieert een groot deel van de projectkosten van Zonnig-Limburg en is nauw betrokken bij het project.

Woningcorporaties

De deelnemende corporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen, Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht, Woningstichting St. Joseph Stramproy,  Woningvereniging Nederweert en WoonGoed 2-Duizend.

Meer informatie

Het project Zonnig-Limburg fase 2 is nog niet gestart. De komende tijd wordt de uitrol van het project verder uitgewerkt. Zodra er meer informatie is, plaatsen we dat op de website www.zonnig-limburg.nl. Houdt u deze website dus regelmatig in de gaten!

 

 

Uitgelicht

Zoeken