Nieuwe samenwerking met Vincent van Gogh Instituut

esther

Wonen Limburg en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar.

vvgi

Tijdens de looptijd van de overeenkomst stellen wij huizen via bemiddeling beschikbaar aan cliënten van Vincent van Gogh, die onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Vincent van Gogh helpt zo haar cliënten de overstap te maken van klinische behandeling naar ambulante behandeling. De cliënten blijven ondersteuning of zorg ontvangen van Vincent van Gogh tijdens de duur van het huurcontract met Wonen Limburg.

Cliënten van Vincent van Gogh die klinisch zijn opgenomen doen, als gevolg van de ambulantisering, een steeds groter beroep op de huurwoningmarkt. Door de nieuwe unieke samenwerking wordt de deur naar de huurwoningmarkt voor cliënten van Vincent van Gogh verder open gezet. Iedere cliënt, die onder begeleiding zelfstandig kan wonen, ondertekent zowel de huur- als zorgregeling, waardoor hij of zij sneller in aanmerking komt voor één van de woningen die wij speciaal voor de cliënten beschikbaar stellen. Cliënten accepteren met hun vrijwillige handtekening de door Vincent van Gogh geboden begeleiding en ondersteuning, zodat zij leren om zelfstandig te wonen en als goed huurder te functioneren. De samenwerkingsovereenkomst is een waardevolle stap voor cliënten in de deelname aan de maatschappij. Iets dat bijdraagt aan hun zelfredzaamheid en gevoel voor eigenwaarde.

In Nederland is er op dit moment een toename van verwarde personen. Waarom er meer verwarde personen zijn is nog onduidelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals de economische crisis, onrust in de maatschappij of veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Door de samenwerkingsovereenkomst, waarmee de voorzieningen voor deze kwetsbare doelgroep worden versterkt, willen Vincent van Gogh en Wonen Limburg voorkomen dat mensen met ernstige problematiek op straat gaan zwerven en voor overlast gaan zorgen.
 

Uitgelicht

Zoeken