Transformatie kantoorpand Wonen Limburg genomineerd voor Corporatieaward

esther

Het samenwerkingsproject van Wonen Limburg, MetGGZ en Bouwbedrijven Jongen waarbij het voormalige kantoorpand van Wonen Limburg in Weert getransformeerd wordt naar 21 sociale huurappartementen, is genomineerd voor de Corporatieaward 2015.

p

De Corporatieaward is een initiatief van het Vanenburg Bestuurdersoverleg Woningcorporaties. Dit overleg heeft tot doel de vernieuwingskracht van woningcorporaties te stimuleren. Een platform waar goede voorbeelden van kansrijke samenwerkingsmodellen worden gedeeld en koplopers worden gekoppeld aan collega’s.

Duurzaamheid, betaalbaarheid en scheiden van wonen en zorg
Het transformatieproject is genomineerd omdat door deze samenwerking duurzaamheid, betaalbaarheid én een mooie mix van doelgroepen realiteit wordt. Het laat zien dat het goed mogelijk is om van een bestaand kantoorpand betaalbare lofts te maken. Architect Satijn Plus en Bouwbedrijven Jongen zijn heel bewust bezig geweest om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk materialen uit het kantoorpand hergebruikt kunnen worden. Daarnaast is het gelukt de lofts te voorzien van een energielabel A.

Mikel Segers, senior gebiedsontwikkelaar van Wonen Limburg: “De helft van de appartementen gaan bewoond worden door cliënten van MetGGZ, een stichting in de geestelijke gezondheidszorg die begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen biedt aan haar cliënten. Door de samenwerking met deze zorgpartner is het goed mogelijk om invulling te geven aan het scheiden van het woon en zorg principe. De professionele begeleiding van de cliënten bij het zelfstandig wonen, maakt dat het mogelijk is om kwetsbare groepen geïntegreerd in de wijk te laten wonen. We moeten hier niet voor weglopen maar vooral zorgen dat de verschillende (doel)groepen naast elkaar en samen kunnen wonen.”

Social return
Met Bouwbedrijven Jongen is de afspraak gemaakt dat fors wordt ingezet op social return. Minimaal 5% van de loonsom wordt besteed om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten werken aan de realisatie. Bij voorkeur betreft het huurders van Wonen Limburg. Dit om het grotere doel na te streven dat iedereen meedoet in onze samenleving. Daarnaast zullen ook de cliënten van MetGGZ, na de realisatie, een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld voor wat betreft het groenonderhoud. Ook daar snijdt het mes aan twee kanten: het is een goede dagbesteding en het helpt de hoogte van de bijkomende servicekosten voor alle huurders te drukken.

Bekendmaking winnaar
Er zijn nog 7 andere projecten genomineerd voor de Corporatieaward. Op 12 november wordt de winnaar bekend gemaakt. Stemmen op de projecten kan al via www.corporatieaward.nl.

Uitgelicht

Zoeken