Wonen Limburg realiseert doelen ondanks verhuurderheffing

esther

Ons jaarverslag van 2014 is uit. We wisten ondanks de door het Rijk opgelegde verhuurderheffing onze doelen te realiseren. Lagere bedrijfslasten, investeringen in onderhoud en duurzaamheid en een gematigde huurverhoging voor onze huurders. Het negatieve resultaat op de jaarrekening heeft dan ook vooral een boekhoudkundige verklaring.

Wonen Limburg koersvast

In 2014 fuseerden we met Woningstichting Urmond. We leverden het afgelopen jaar 350 nieuwe huurhuizen op en verkochten 190 bestaande huizen. In totaal slonk onze organisatie met 20 fte’s naar 232, terwijl we ons vastgoedvoorraad uitbreidden met ruim 950 verhuureenheden, mede dankzij de fusie. De beheerkosten brachten we met € 82 per verhuureenheid terug naar € 1.273. Op onderhoud van de huizen bezuinigden we echter niet; het totale bedrag aan onderhoud was zelfs nog wat hoger dan in het jaar ervoor. Verder werden 249 huizen energetisch verbeterd waarbij een gemiddelde stijging van 3 energielabels werd bereikt. De woonlasten voor deze huurders zijn daarmee behoorlijk verlaagd. Aandacht voor de woonlasten was er ook bij de jaarlijkse huurverhoging. Deze lag 1% onder het toegestane maximum.

Verhuurderheffing

Toch schrijven we dit jaar rode cijfers. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een incidentele waardebijstelling van het vastgoed als gevolg van de doorrekening van de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een door de overheid opgelegde heffing die alle woningcorporaties in Nederland moeten voldoen. Alleen voor Wonen Limburg betekende dat in 2014 al een afdracht van 11,3 miljoen euro. Alle sociale verhuurders in Nederland samen brachten hiermee in 2014 ruim 1,2 miljard euro naar de staatskas. Geld dat dus niet geïnvesteerd kan worden in sociaal vastgoed. De verhuurderheffing wordt in 2017 geëvalueerd, echter is in de rijksbegroting ook al een heffing voor de jaren na 2017 ingerekend. Daarom heeft Wonen Limburg voor de zekerheid de heffing ook al ingerekend in haar jaarrekening van 2014 en komen we dus uit op een negatief resultaat.

Download hier ons jaarverslag.

 

Uitgelicht

Zoeken