Wonen met leeftijdsgenoten. Of juist niet?

ine

Gisteren hebben we een digitaal panel onder meer dan 4.000 ouderen uitgezet. In dit digitaal panel kunnen ouderen aangeven of ze het op prijs stellen om vooral met leeftijdsgenoten in de buurt te wonen, of dat een mix van verschillende leeftijden en leefstijlen ze meer aanspreekt.

vragenlijst digitaal

De vragenlijst is opgesteld in overleg met onze huurdersorganisaties en wordt uitgezet in samenwerking met Thuis in Limburg. Alle huurders van Wonen Limburg én alle woningzoekenden uit Thuis in Limburg van 55 jaar of ouder (waarvan we een mailadres hebben) hebben intussen de vragenlijst ontvangen.

Met de uitkomsten van dit panel stellen we in overleg met de huurdersorganisaties vast of we aan het voorrangslabel 55+ voor alle nu gelabelde woningen vast blijven houden of dat we dit gerichter in gaan zetten.

 

Uitgelicht

Zoeken