Landelijke waardering door Stichting Instituut GAK voor het project Go4it!

Ine Rutten

In 2012 ging in de wijk Brukske het project Go4it! Venray van start. In dit project verrichten kansarme jongeren onder begeleiding van een jobcoach, een werkleermeester en medewerkers van Wonen Limburg, klussen in de wijk en worden zij toegeleid naar de arbeidsmarkt. Nu, twee jaar later, is het project Go4it! verder opgeschaald, geprofessionaliseerd en doorontwikkeld. Inmiddels starten er namelijk ook Go4it! projecten in Weert, Roermond en Heerlen. Dat Go4it! succesvol is bewijst de uitstroom naar werk, de ondersteuning door diverse gemeenten en andere samenwerkingspartners. Maar nu is er zelfs ook landelijke erkenning.

Landelijke waardering voor het project Go4it!

Samen met onze samenwerkingspartner Innovium hebben wij het fonds Stichting Instituut GAK in Amsterdam benaderd voor subsidie. Dit resulteerde in een bijdrage van € 100.000 voor het project Go4it! voor Wonen Limburg breed. Stichting Instituut GAK is een fonds dat innoverende projecten voor arbeidstoeleiding ondersteunt. Deze steun is een mooi voorbeeld van fondsenwerving en ondernemerschap. Het biedt de kans om ook in 2015 dit project te continueren.

Voor meer informatie over het project Go4it! kunt u contact opnemen met onze kansmakelaars Roeland Cleuren en Susanne Scheepers..

 

Uitgelicht

Zoeken