Minister Asscher lanceert nieuwe Limburgse website voor tijdelijke huisvesting

Ingrid Bekker

Maandagmiddag 9 februari zette Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met een druk op de knop de nieuwe Limburgse website Thuis Tijdelijk live. Dit is een website speciaal voor tijdelijke huisvesting, waarvan Wonen Limburg een van de initiatiefnemers is. Hier komen vraag en aanbod van tijdelijke woonruimte samen. Het doel van de website is de markt voor tijdelijke huisvesting transparanter en toegankelijker te maken.

Minister Asscher zet de website van Thuis Tijdelijk live

De website werd gelanceerd tijdens het symposium ‘Arbeidsmigranten’ in de Maaspoort in Venlo, georganiseerd door de Provincie Limburg. Arbeidsmigranten vormen een van de doelgroepen van Thuis Tijdelijk. Maar via de website www.thuistijdelijk.nl kunnen alle mensen die om welke reden dan ook snel tijdelijke woonruimte in Limburg nodig hebben reageren op het woningaanbod. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, expats of mensen in scheiding.

Waarborging kwaliteit

Thuis Tijdelijk ziet er op toe dat de kwaliteit van het woningaanbod wordt bewaakt en gegarandeerd. Zij controleert of de aangeboden woonruimte voldoet aan de gemeentelijke en landelijke vergunningsvereisten. En checkt of bedrijven en uitzendbureaus die huisvesting voor hun (buitenlandse) medewerkers zoeken, over de vereiste certificeringen beschikken. Woningzoekenden die zich bij Thuis Tijdelijk registreren, worden automatisch geregistreerd bij de woningaanbodwebsite Thuis in Limburg. Zo bouwen zij direct inschrijftijd op om in aanmerking te komen voor reguliere huisvesting als ze dat wensen.

Typen huisvesting

De huisvestingsmogelijkheden die via de website geboden worden, zijn divers. Het kan gaan om woningen, kamers met zelfstandige en onzelfstandige voorzieningen of alleen logies. Zogenaamde short-stay woonruimte is voor maximaal 6 maanden beschikbaar. Mid-stay voorzieningen mogen voor maximaal 5 jaar gehuurd worden.

Samenwerkingsverband

Thuis Tijdelijk is een samenwerkingsverband van diverse initiatiefnemers. Wonen Limburg is kartrekker van het initiatief en neemt de personele kosten voor haar rekening. Daarnaast zijn woningcorporatie HEEMwonen, de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray,  uitzendorganisaties Covebo, AB Werkt, SEP Peeters, Sherpa en Sun-Power en Kampeerboerderij De Walnoot aangesloten. De Provincie Limburg heeft een subsidie verstrekt van €50.000,- voor het project. En ook Platform 31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen het project.

Meerdere aanbieders mogelijk

Het aanbod van tijdelijke woonruimte is niet beperkt tot de aangesloten bedrijven bij Thuis Tijdelijk. Iedere aanbieder van tijdelijke huisvesting, ook particulieren, kunnen zich bij Thuis Tijdelijk aanmelden via thuistijdelijk@gmail.com. Ook woningzoekenden of bedrijven die huisvesting zoeken voor hun werknemers kunnen hun interesse kenbaar maken via bovengenoemd e-mailadres.

 

Uitgelicht

Zoeken