Onderzoek naar de beleving van de Donderberg in Roermond

ine

De gemeente Roermond, provincie Limburg, Wonen Limburg en Wonen Zuid hebben een paar jaar geleden het Wijkontwikkelingsplan Donderberg opgesteld. Dit Wijkontwikkelingsplan is uitgangspunt voor alle acties van de bovengenoemde partijen in de Donderberg. Daarnaast zijn er vele burgerinitiatieven die aansluiten op de doelen van het Wijkontwikkelingsplan. Kortom, de Donderberg is volop in beweging!

imago onderzoek donderberg

De samenwerkende partijen willen nu onderzoeken in hoeverre hun beeld (of imago) van de Donderberg op dit moment aansluit bij het beeld dat de inwoners van de Donderberg over de Donderberg hebben en op welke vlakken dit afwijkt. Om hierin inzicht te krijgen is een online vragenlijst opgesteld. Dit onderzoek vindt plaats onder de inwoners van Donderberg als ook onder de inwoners van een aantal omliggende wijken.

Als inwoner van de Donderberg of inwoner van een andere wijk in Roermond kunt u dus deelnemen aan het onderzoek. U vindt de vragenlijst op:
www.usp-onderzoek.nl/donderberg.htm.
De vragenlijst is alleen online in te vullen. U kunt meedoen tot uiterlijk zondag 5 april 2015.
Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe waardevoller het onderzoek is. We stellen daarom uw mening erg op prijs.

Uitgelicht

Zoeken