Thuis Tijdelijk: een website voor tijdelijke huisvesting

Ingrid Bekker

Vanaf 9 februari is er een website speciaal voor tijdelijke huisvesting. Hier komen vraag en aanbod van tijdelijke woonruimte samen. Het doel van de website is de markt voor tijdelijke huisvesting transparanter en toegankelijker te maken.

Thuis Tijdelijk voor tijdelijke huisvesting in Limburg

Via de website Thuis Tijdelijk kunnen mensen die om welke reden dan ook snel (vanaf 9 februari) tijdelijke woonruimte nodig hebben in Limburg, reageren op het woningaanbod. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, expats, arbeidsmigranten of mensen in scheiding. Dat kan gaan om woningen, een kamer met zelfstandige of onzelfstandige kamers of alleen logies. Zogenaamde short-stay woonruimte is voor maximaal 6 maanden beschikbaar, mid-stay voorzieningen mogen voor maximaal 2 jaar gehuurd worden.

Waarborging kwaliteit

Thuis Tijdelijk ziet er op toe dat de kwaliteit van het woningaanbod wordt bewaakt en gegarandeerd. Zij controleert of de aangeboden woonruimte voldoet aan de gemeentelijke en landelijke vergunningsvereisten. En checkt of bedrijven en uitzendbureaus die huisvesting voor hun (buitenlandse) medewerkers zoeken, over de vereiste certificeringen beschikken. Woningzoekenden die zich bij Thuis Tijdelijk registreren, worden automatisch geregistreerd bij de woningaanbodwebsite Thuis in Limburg. Zo bouwen zij direct inschrijftijd op om in aanmerking te komen voor reguliere huisvesting als ze dat wensen.

Samenwerkingsverband

Thuis Tijdelijk is een Limburgs samenwerkingsverband van diverse initiatiefnemers. Woningcorporatie Wonen Limburg is kartrekker van het initiatief en neemt de personele kosten voor haar rekening. Daarnaast zijn woningcorporatie HEEMwonen, de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray,  uitzendorganisaties Covebo, AB Werkt, SEP Peeters, Sherpa en Sun-Power en Kampeerboerderij De Walnoot aangesloten. De Provincie Limburg heeft een subsidie verstrekt van € 50.000,- voor het project.

Transparant en toegankelijk

Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg: “wij zien als woningcorporatie dat er een markt is voor tijdelijke huisvesting. Niet alleen voor arbeidsmigranten, maar ook andere mensen die tijdelijk een dak boven hun hoofd nodig hebben. Hier spelen we op in door vormen van tijdelijke huisvesting aan te bieden. Het lijkt ons heel waardevol om het aanbod van meerdere aanbieders van tijdelijke woonruimte bij elkaar te brengen en via 1 website aan te bieden. Dat maakt de markt transparanter en toegankelijker. En door de kwaliteit van het aanbod te waarborgen, geven we een kwaliteitsimpuls aan deze vorm van huisvesting.”

Aanmelden is mogelijk

Het aanbod van tijdelijke woonruimte is dan ook niet beperkt tot de aangesloten bedrijven bij Thuis Tijdelijk. Iedere aanbieder van tijdelijke huisvesting in Limburg, ook particulieren, kunnen zich bij Thuis Tijdelijk aanmelden via thuistijdelijk@gmail.com. Ook woningzoekenden of bedrijven die huisvesting zoeken voor hun werknemers kunnen hun interesse alvast kenbaar maken via bovengenoemd e-mailadres. Tot 31 maart geldt een aantrekkelijke korting op de advertentiekosten.

 

Uitgelicht

Zoeken