Wonen Limburg ontziet huurders met laag inkomen

esther

Net als vorig jaar hanteert Wonen Limburg ook in 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij ontzien wij de lagere en middeninkomens. We hechten er namelijk veel waarde aan dat juist voor deze huishoudens hun huis betaalbaar blijft. Dat betekent dat 90% van onze huurders slechts een beperkte huurverhoging ontvangt.

‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ is daarbij ons credo. Waar wettelijk voor de lage inkomens (< € 34.229) 2,5% huurverhoging mogelijk is, kiest Wonen Limburg ervoor de huren voor deze huishoudens met 1% te verhogen. Huurders met een inkomen tussen de € 34.229 en € 43.786 zien hun huur slechts met 1,25 % stijgen (wettelijk is 3% mogelijk). Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 43.786 krijgen 4,5% huurverhoging (wettelijk is 5%). Voor vrije sector huurwoningen, die al een meer marktconforme huur hebben, geldt een gemiddeld verhogingspercentage van 1,2%. De huurdersorganisaties van Wonen Limburg is voorafgaand aan het besluit om advies gevraagd.

Scheefwonen
Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen mag het bruto huishoudinkomen niet hoger zijn dan  € 34.911 (prijspeil 2015). Als het inkomen daarna stijgt mag de huurder wel in zijn huis blijven wonen. Dat wordt zo door het huurrecht bepaald. Dit wordt ook wel scheefwonen genoemd; men  woont eigenlijk in een te goedkope woning. Daarom krijgt deze doelgroep met een hogere huurstijging te maken. Wonen Limburg ontziet, naast de lagere inkomensgroep, ook de middeninkomens omdat er voor hen nog weinig betaalbare huizen in de vrije markt beschikbaar zijn.

Beperking woonlasten
Een andere maatregel om huren betaalbaar te houden, is dat  Wonen Limburg vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 403 per maand. Ook door te investeren in energiebesparende maatregelen en energiezuinige nieuwbouw probeert Wonen Limburg de woonlasten van huurders te beperken.

Uitgelicht

Zoeken