Woonzorg Brigade Donderberg Roermond van start

Ingrid Bekker

Vandaag is het dan zover. De Woonzorg Brigade gaat in de Donderberg van start. Betty Wilms en Hans Vas uit de Donderberg zijn de grote kartrekkers van dit burgerinitiatief onder de paraplu van de Wijkraad Donderberg.

Woonzorg Brigade in Donderberg Roermond

Wat is de Woonzorg Brigade?

De Woonzorg Brigade is de verzamelnaam van diverse vormen van onderlinge hulp, variërend van burenhulp, inzet van arbeidsmatige dagbesteding tot georganiseerde hulp door geschoolde vrijwilligers en stagiaires. Het gaat om diverse werkzaamheden op het gebied van wonen, welzijn en dienstverlening zoals: kleine technische klussen in en om het huis, winterdienst (zoals stoep sneeuwvrij maken), persoonlijke begeleiding (huisarts, ziekenhuis, familiebezoek), klein tuinonderhoud, boodschappenservice of gezellig samen een kopje koffie drinken.

Wederkerigheid is hierbij een belangrijk begrip. Dat wil zeggen dat mensen die hulp vragen soms op een ander terrein hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld iemand die lichamelijk beperkt is en daardoor hulp nodig heeft bij kleine klusjes in huis kan iemand anders helpen bij de administratie of bij het gebruik van de computer.

Op de Donderberg helpen mensen elkaar

De Woonzorg Brigade past perfect in de maatschappelijke ontwikkeling dat de samenleving transformeert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. De komende jaren zullen kwetsbare inwoners steeds meer een beroep doen op hun directe omgeving en vrijwilligers in plaats van op professionele hulpverlening. Door op een laagdrempelige manier diensten aan te bieden, brengt de Woonzorg Brigade de verbinding tussen wijkbewoners tot stand.

Bijdrage uit het Wijkontwikkelingsplan

De partners van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg (Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en provincie Limburg) hebben financieel bijgedragen en dit initiatief ondersteund met hun eigen netwerk, kennis en kunde.

Contact

De Woonzorg Brigade is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-57348964 of via e-mail woonzorgbrigade@gmail.com.

Meer weten?

Lees dan de flyer van de Woonzorg Brigade.

Bekijk ook het filmpje met de initiatiefnemers Betty en Hans http://www.business3punt0.tv/woonzorgbrigade-wonen-limburg/

 

 

Uitgelicht

Zoeken