Horst aan de Maas biedt meer kans op werk in de bouw

esther

Limburg vergrijst en ontgroent. Er komen steeds minder leerlingen bij de bouwopleidingen. Maar bij een economische opleving krijgt de bouw daardoor een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Daarom maken Bouwend Nederland, Bouwmensen Limburg-Noord, Wonen Limburg en de gemeente Horst aan de Maas zich samen sterk voor behoud van vakmanschap in de bouw. Het doel is mensen die werkloos zijn meer kansen te bieden op werk.

 

k

Daarover hebben we vandaag (9 juli) afspraken gemaakt via een intentieovereenkomst. Daarin staat dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen in deze sector. ‘Opleiding’ speelt een cruciale rol. “Dit is een unieke samenwerking die landelijk navolging verdient. Dat gaan we dus ook doen”, aldus Herman Michiels, voorzitter van de Bouwend Nederland-afdeling Limburg Noord.

Duurzame inzet door opleiding
Bouwondernemers die een opdracht krijgen van Wonen Limburg of van de gemeente Horst aan de Maas moeten daarvoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Dit noemen we ‘social return’. Door de unieke samenwerking met opleidingscentrum Bouwmensen Limburg-Noord worden deze mensen nu specifiek opgeleid voor een vak in de bouw.  Een win-winsituatie, want:
- het bouwbedrijf geeft invulling aan zijn social return-opgave met mensen die direct inzetbaar zijn;
- de leerling leert een vak, doet werkervaring op in de praktijk en vergroot daarmee zijn kansen op een baan;
- de bouwsector wordt versterkt met nieuwe vakmensen.

Rollen en taken in een unieke samenwerking
Deze nieuwe samenwerking op het gebied van social return vraagt om een heldere taakverdeling:
- De gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg zijn opdrachtgevers van bouwprojecten. Het bouwbedrijf dat de opdracht krijgt, moet gedurende het project werk bieden aan mensen die werkloos zijn.
- Bouwmensen Limburg-Noord helpt de bouwondernemer daarbij door leerlingen aan te dragen die ingezet kunnen worden. Dat kunnen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook reguliere leerlingen.
- Bouwend Nederland is de verbindende partner. Als belangenbehartiger voor de bouwsector ondersteunt zij het proces. Deze samenwerking is daarbij zo uniek, dat Bouwend Nederland het concept landelijk uitdraagt.

Aantal opleidingsplaatsen wordt jaarlijks afgesproken
Wonen Limburg en de gemeente Horst aan de Maas kijken ieder jaar hoeveel mensen via social return aan de slag kunnen in de bouwsector. Dat doen we aan de hand van de bouwprojecten die op stapel staan. Wij verwachten op deze manier per jaar 10 werklozen aan werk in de bouw te helpen. Bouwmensen Limburg-Noord vertaalt dit naar opleidingsplaatsen (MBO niveau 2 t/m 4). De kandidaten voor de opleiding worden actief geworven door de uitkeringsinstanties maar ook via de sociale media en advertenties.

Uitwerking in intentieovereenkomst
De uitwerking van deze samenwerking staat  in het uitvoeringsprotocol “Duurzame inzet Social Return on Investment (SROI) Horst aan de Maas” dat onderdeel is van de overeenkomst.

Uitgelicht

Zoeken