Huurders betrokken in keuze schoonmaakpartners

helen

Woensdag 1 juli tekende Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst met 5 partners voor het schoonhouden van haar appartementencomplexen. Huurders werden in een vroeg stadium betrokken en hebben mede de regie gevoerd in de keuze van de corporatie. Participatie zoals deze bedoeld is in de onlangs formeel bekrachtigde samenwerking met de Huurdersraad.

 

l

Huurdersparticipatie
Samen met de Huurdersraad pakken wij huurdersparticipatie een stuk breder en intensiever op. Het meedenken en meedoen blijft niet beperkt tot de Huurdersraad en de huurdersorganisaties. Veel mensen willen niet meer continue gebonden zijn aan een bepaalde taak, maar zijn best bereid incidenteel een helpende hand te bieden. Op een moment dat het hen uitkomt en bij een onderwerp wat hen interesseert. Daarom richten wij ons nu meer op het laten meedenken op themaniveau. Het betrekken van huurders bij beleid en activiteiten in een vroeg stadium. Een van de eerste thema’s is de aanbesteding voor schoonmaak.

Opdrachtformulering samen met bewoners bepaald
Samen met een vertegenwoordiging van de huurders hebben wij een nieuwe opdrachtbeschrijving gemaakt voor de aanbesteding van het schoonmaken van de woongebouwen van de verhuurder. Duidelijke wens vanuit de huurders was om het schoonmaken niet meer aan de hand van een vast werkschema te organiseren. Maar meer vanuit de daadwerkelijke behoefte; ‘schoon is schoon’ dus. Met dit criterium als uitgangspunt is de aanbesteding uitgeschreven en zijn vijf partijen gekozen om de komende zes jaar het schoonhouden van de complexen uit te voeren.

‘Schoon is schoon’
Of schoon ook echt schoon is in de ogen van de bewoners, wordt met name door hen zelf beoordeeld. Zij hebben een grote stem in het bepalen of de schoonmaakpartner dat waar heeft gemaakt. De directe samenwerking op de complexen tussen de bewoners en het vaste team van het schoonmaakbedrijf is daarom essentieel. We verwachten dat deze werkwijze de klanttevredenheid verhoogt.

Social return
Ook in deze aanbesteding hebben wij én onze partners aandacht voor social return. Van de totale aanbestedingssom wordt minimaal 5 procent ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het proces deel te laten nemen.

De schoonmaakpartners zijn
Balanz Facilitair BV (Heerlen), Schoonmaakorganisatie Jaro BV (Sittard en Urmond), Price Cleaning BV (Horst, Panningen en een deel van Weert), Schoonmaakbedrijf van den Heuvel BV (Venray) en Westrom-Risse facilitair OVR (Roermond en deel van Weert).

Uitgelicht

Zoeken