Nieuwe schetsplannen centrum Donderberg goed ontvangen

ine

Onder grote belangstelling presenteerden de partners van het Wijkontwikkelingsplan (provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg) woensdag 8 juli de nieuwe schetsplannen voor het centrum Donderberg in Roermond aan de bewoners op de Donderberg.

donderberg info avond

Thema ontmoeten

Vanuit de wijk is steeds de wens gekomen om mogelijkheden tot ontmoeten te creëren. Dit thema is dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij de schetsontwerpen die zijn gepresenteerd. Voordat de plannen verder worden uitgewerkt, was het van belang met elkaar in gesprek te gaan om na te gaan of de gekozen richting aansluit bij de diverse wensen die in eerdere werksessies zijn besproken. De reacties waren overwegend positief over de mogelijkheden die de brede promenade en de autovrije zone gaan bieden. Er waren ook enkele kritische opmerkingen. Er bestond namelijk twijfel bij bewoners of het plan doorgang gaat vinden. De toezegging is gedaan dat het plan na uitwerking daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ook kwam een vraag over de geschiktheid van het plan voor evenementen. In  het schetsplan is er rekening mee gehouden dat een feesttent kan worden geplaatst. In de verdere uitwerking moet dit nog verder vorm krijgen (bijvoorbeeld keuzes over de inrichting, stroomvoorziening voor evenementen en dergelijke). Suggesties en ideeën van bewoners zijn dan ook meer dan welkom.

Veel activiteit

Tijdens de avond konden de bewoners ook kennis maken met allerlei activiteiten die nu al plaatsvinden in het centrumgebied. Bij aanvang van het programma klonken Turkse noten, de dames van Maxima toonden wat zij bieden op gebied van cursussen etc., met zelfs een buikdanseres, stichting Multi Koken en Bewegen liet zien wat zij zoal doen en ook ondernemers uit en rondom het winkelcentrum waren van de partij.

Het vervolg

Na de vakantie wordt een start gemaakt met de uitwerking van de schetsplannen. Daarbij worden  direct aan het gebied grenzende ondernemers en bewoners nauw betrokken. Ook andere inwoners uit de wijk zijn uitgenodigd mee te denken en mee te praten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail met contactgegevens te sturen naar carladegraaf@roermond.nl.

 


 

Uitgelicht

Zoeken