Rustig wonen belangrijker dan 55+ leeftijdsetiket

Ingrid Bekker

Wij informeren u graag over de uitslag van de digitale peiling over ouderenhuisvesting die we laatst hebben gehouden. U reageerde massaal; dit thema leeft. Wij gaan nu kijken wat deze peiling betekent voor de woningtoewijzing van woningen die wij bestemd hebben voor ouderen.

Wonen Limburg hield een peiling naar ouderenhuisvesting

Veel voor senioren bedoelde huurhuizen worden nu met voorrang aangeboden aan woningzoekenden van 55 jaar en ouder. De belangstelling onder ouderen voor deze woningen loopt in veel dorpen en steden terug. Om verbeteringen aan te brengen in het aanbod en de verhuur van deze woningen, waren we benieuwd of wonen met (uitsluitend) ouderen nog wel van deze tijd is. Daarom vroegen we om uw hulp. We stuurden een digitale vragenlijst naar huurders en woningzoekenden van 55 jaar of ouder.

U reageerde massaal op onze oproep!

Op onze oproep kwamen ontzettend veel reacties binnen: dank hiervoor. Ook op Facebook werd druk gediscussieerd. Het thema leeft dus!

Belangrijkste uitkomsten

Ongeveer een kwart van de deelnemers aan het panel geeft aan graag binnen nu en 5 jaar te willen verhuizen naar een beter passende woning. Het huren van een woning heeft dan sterk de voorkeur boven kopen (ruim 90%). Onzekerheid over de toekomstige woonlasten en overige kosten die bij een verhuizing komen kijken vormen de belangrijkste belemmering voor mensen om (nog) niet te verhuizen. Ook wil men het liefst niet weg uit de eigen wijk of buurt.

Rustig wonen blijkt voor veel mensen belangrijker dan uitsluitend wonen met leeftijdgenoten (44%). Anderen (24%) geven juist de voorkeur aan wonen met verschillende leeftijden in een wooncomplex of buurt. Er worden zowel voor – als nadelen van het wonen met verschillende leeftijden benoemd. Zo vindt de een wonen met ouderen het fijnst, omdat er dan bijvoorbeeld makkelijker en meer onderlinge contacten zijn. De ander ziet juist weer voordelen in het wonen met jonge mensen; zij kunnen  ouderen bijvoorbeeld ondersteunen in dagelijkse dingen.

De meeste ouderen geven aan dat ze prima zelf of met hulp van familie en vrienden hun weg weten te vinden in het zoeken van een passende woning (82%). Diegenen die dit minder makkelijk zelf lukt, vragen vooral om meer informatie over passend woningaanbod, een persoonlijk gesprek of hulp bij reageren op een woning via internet.

Aardig om te zien was dat een flinke groep mensen (30%) bereid is om zelf bij te dragen aan het promoten van hun eigen woongebouw, bijvoorbeeld door het organiseren van een open dag voor nieuwe huurders.

Hoe nu verder?

Met de uitkomsten van dit digitaal panel én onze eigen verhuurgegevens van de woningen die nu nog met voorrang aan 55+-ers worden verhuurd, gaan we met de regionale huurdersorganisaties aan de slag. We zoeken samen uit of al deze woningen in de toekomst nog met voorrang aan 55+-ers aangeboden worden. Of dat er ook nieuwe manieren zijn om verschillende leeftijden op een goede manier samen te laten wonen.

 

Uitgelicht

Zoeken