Wonen Limburg gaat met nieuwe Huurdersraad over op huurdersparticipatie 2.0

esther

Dinsdag 16 juni tekent het bestuur van Wonen Limburg officieel de samenwerkingsovereenkomst met onze nieuwe Huurdersraad. Dit is het startpunt van een andere en verbeterde manier van samenwerken. Enerzijds wordt de basisstructuur van huurdersparticipatie hiermee professioneler ingericht, anderzijds komt er meer ruimte om de participatie breder in te steken. Met deze nieuwe werkwijze lopen we voorop met het inspelen op de nieuwe Woningwet die per 1 juli ingaat en waarbij huurdersparticipatie een belangrijk thema vormt.

participatie

Wonen Limburg werkt al jaren met huurdersorganisaties. De vier huidige huurdersorganisaties blijven bestaan, maar gaan officieel hun krachten bundelen in de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. Marcel Jagt, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg: ”Met de Huurdersraad creëren we als het ware een regisseursrol en zetten we een flinke stap in professionalisering en het leveren van kwaliteit als huurdersorganisatie. Met de professionele ondersteuning van een onafhankelijke voorzitter en ambtelijk secretaris kunnen we ons goed focussen op de inhoud. En zijn we een goed georganiseerde en gelijkwaardige gesprekspartner voor het bestuur van Wonen Limburg. Dat levert een win-winsituatie op voor zowel huurders als Wonen Limburg. Want we gaan samen voor hetzelfde doel: plezierig huren in een fijne buurt.”

Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg: ”Voor een eigentijdse corporatie is het cruciaal te weten wat er leeft bij huurders en hoe ze over bepaalde zaken denken. Zodat we onze dienstverlening maar ook ons beleid steeds weer kunnen verbeteren. Het gaat immers allang niet meer alleen om het stapelen van een hoop stenen, maar om de kwaliteit van wonen en leven van mensen met een smalle beurs.”

Betrekken van huurders in DNA
Samen met de Huurdersraad gaan we de huurdersparticipatie een stuk breder trekken. Het meedenken en meedoen blijft dus niet beperkt tot de Huurdersraad en de huurdersorganisaties. Maar ook niet tot alleen huurders; soms is het ook heel wenselijk andere bewoners in een wijk of buurt erbij te betrekken. Hazeu: “De maatschappij verandert. Je ziet dat de verenigingsstructuren het over het algemeen moeilijk hebben. Veel mensen willen niet meer continue gebonden zijn aan een bepaalde taak, maar zijn best bereid incidenteel een helpende hand te bieden. Op een moment dat het hen uitkomt en bij een onderwerp wat hen interesseert. Zo is het ook bij huurdersparticipatie. Daarom gaan we ons nu meer richten op meedenken op themaniveau. Het betrekken van huurders bij beleid en activiteiten in een vroeg stadium moet steeds meer in ons DNA komen.”

Zo werken we bijvoorbeeld steeds vaker met enquêtes, met online panels of juist met divers samengestelde groepen huurders en overige bewoners bij elkaar. En dan steeds gericht op een bepaald thema. Onlangs is een aantal huurders intensief betrokken bij een aanbesteding voor schoonmaak en groenonderhoud. Ook worden later dit jaar huurdersdagen georganiseerd. Een dag waarop de medewerkers van Wonen Limburg samen met huurders met verschillende onderwerpen aan de slag gaan.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
De overeenkomst wordt getekend tijdens de eerste van de drie Dankjeweldagen die we organiseren voor alle huurders die het afgelopen jaar deelnamen aan participatie bij Wonen Limburg of als vrijwilliger in hun appartementencomplex of buurt actief waren.
Per 1 juli gaat de Huurdersraad officieel van start.

 

Uitgelicht

Zoeken