Bewonerspanel Weert: doet u ook mee?

Ingrid Bekker

In oktober 2015 breekt een nieuwe fase aan voor de Weertenaren die lid zijn van het Bewonerspanel Limburg. Wonen Limburg heeft namelijk de samenwerking gezocht met de gemeente Weert om het huidige digitale Bewonerspanel voort te zetten en verder uit te breiden.

Wonen Limburg heeft sinds enkele jaren een Bewonerspanel; een digitaal panel waar zowel huurders als niet-huurders lid van kunnen worden. Zij ontvangen zo’n 4 keer per jaar een vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen. De gemeente Weert is ook continu op zoek naar de mening en wensen van haar inwoners, dus waarom niet de handen ineen slaan?

Bewonerspanel Weert

Met de samenwerking tussen Wonen Limburg en de gemeente Weert verandert de naam van Bewonerspanel Limburg naar Bewonerspanel Weert. Bij deze nieuwe naam hoort ook een nieuwe website: www.bewonerspanelweert.nl. Hier vindt u alle informatie over hoe u mee kunt doen aan het panel, welke soort onderzoeken we doen, privacy waarborgen en nog veel meer.

Doet u mee?

Wonen Limburg en de gemeente Weert hechten veel waarde aan uw mening! Zij willen weten wat er speelt in de wijken en dorpen van Weert. Wat vindt u van (de toekomst van) het wonen, hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk, de winkel- of onderwijsvoorzieningen? Denkt u mee over (nieuwe) producten en diensten van Wonen Limburg of (nieuw) beleid van de gemeente Weert? Wonen Limburg en de gemeente Weert laten de resultaten van de onderzoeken meewegen bij hun besluiten en beslissingen. Doet u ook mee? Heel graag! Meldt u zich dan nu aan via dit digitaal formulier.

Meer weten

Voor meer informatie over deelname aan het panel, de voorwaarden en de vergoeding, zie: www.bewonerspanelweert.nl
 

 

Uitgelicht

Zoeken