Huurders aan zet bij keuze contractpartners voor groenonderhoud

Ingrid Bekker

Op 9 november tekende Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst met 3 partners voor het groenonderhoud rondom haar appartementencomplexen. Een huurdersvertegenwoordiging werd in een vroeg stadium betrokken en heeft mede regie gevoerd in de keuze van de Wonen Limburg.

Wonen Limburg tekent contracten voor groenonderhoud

Opdrachtformulering mede door bewoners bepaald

Wonen Limburg heeft samen met een aantal huurders een nieuwe opdrachtbeschrijving gemaakt voor de aanbesteding van het groenonderhoud van de woongebouwen van de verhuurder. Duidelijke wens vanuit de huurders was om het onderhouden van het groen niet meer aan de hand van een vast werkschema te organiseren. Er is gekozen om te gaan werken met beeldkwaliteit. Met dit criterium als uitgangspunt is de aanbesteding uitgeschreven en zijn 3 partijen gekozen om de komende 6 (+ 2 optiejaren) jaar het onderhoud van het groen uit te voeren.

Beeldgericht werken

Niet meer volgens een vast werkrooster, maar uitvoeren wat zichtbaar nodig is. Met beeldgericht werken krijgt het sturen met  behulp van beelden/foto’s de voorkeur boven het sturen op budgetten en frequenties. De groenbedrijven, maar ook de huurders en medewerkers van Wonen Limburg zien of het groen de gewenste beeldkwaliteit heeft. Een directe samenwerking bij de complexen tussen de bewoners en het vaste team van het groenbedrijf is hierin erg belangrijk.

Social return

Ook in deze aanbesteding heeft Wonen Limburg met haar partners aandacht voor social return. Van de totale aanbestedingssom wordt 5 procent ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het groenonderhoud uit te laten voeren.

De groenbedrijven zijn ...

Athes Groen BV (regio Zuid), Risse-Westrom Groen vof (regio Midden) en SamenGroen (regio Noord).

Uitgelicht

Zoeken