Innovatieprijs KWH I-opener 2015 voor Zonnig-Limburg

jessica

Wonen Limburg mocht zaterdag tijdens de Landelijke Huurdersdag de innovatieprijs KWH-i-Opener 2015 in ontvangst nemen. Met het project ‘Zonnig Limburg’ was zij volgens vakjury en publiek de grote winnaar van de prijs die het meest innovatieve project beloont op het thema Betaalbaarheid.

Zonnig-Limburg winnaar KWH I-Opener 2015

 

Het project waarmee Wonen Limburg heeft gewonnen, is een samenwerkingsverband tussen10 Limburgse woningcorporaties. Samen voorzien zij in 3 jaar tijd minimaal 3.000 huurhuizen van zonnepanelen. Het inkoopvoordeel dat zij hiermee behalen, laten ze toekomen aan hun huurders. Het resultaat: een aanzienlijke bijdrage aan woonlastenvermindering.

Volgens de deskundige jury van de KWH-i-Opener heeft dit project een slimme win-win: zowel de vooraf gegarandeerde woonlastenverlichting voor de huurder als verduurzaming op grote schaal. Ook is de jury erg enthousiast over het collectieve karakter van het project, waardoor veel huurders het voordeel ervaren. Met deze collectiviteit onderscheidt dit project zich van veel andere duurzaamheidsprojecten in de sociale huursector. De jury heeft ook waardering voor de gekozen organisatieaanpak, waarbij  huurders maximaal ontzorgd en heel helder geïnformeerd worden. Corporaties en huurders trekken in dit project samen op. De jury is van oordeel  dat de toepasbaarheid van dit concept zichzelf inmiddels bewezen heeft en voor andere groepen corporaties en huurders interessant is.

Bestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg nam de prijs met trots in ontvangst, maar benadrukte dat dit project alleen mogelijk is dankzij de samenwerking tussen de 10 Limburgse woningcorporaties. "We doen dit samen. Dat maakt het project zo sterk. Bovendien heeft de huurder een gegarandeerd voordeel. En daarmee snijdt het mes aan twee kanten: goed voor de portemonnee van de huurder en goed voor het milieu," aldus Hazeu.

Naast Wonen Limburg, nomineerde de vakjury nog 2 andere corporaties: Bo-Ex met de Bo-Ex Huurwijzer en Havensteder met het project Klushuur. De bijna 1.000 huurders die zaterdag aanwezig waren op de Landelijke Huurdersdag kozen vanuit deze 3 het project Zonnig Limburg als favoriet. Met deze eerste plaats wint Wonen Limburg een effectmeting van de innovatie. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat uiteindelijk het rendement is van het project. Ook kan zij rekenen op brede aandacht voor de innovatie via diverse media en vanuit andere corporaties, zodat anderen snel hun voordeel kunnen doen met alle ervaringen.

 

Uitgelicht

Zoeken